L-iżvilupp urban

L-ibliet jitqiesu kemm bħala s-sors kif ukoll bħala s-soluzzjoni għall-isfidi ekonomiċi, ambjentali u soċjali. Fiż-żoni urbani tal-Ewropa jgħixu aktar minn żewġ terzi tal-popolazzjoni tal-UE, li jammontaw għal madwar 80 % tal-użu tal-enerġija u jiġġeneraw sa 85 % tal-PDG tal-Ewropa. Dawn iż-żoni urbani huma l-magni tal-ekonomija Ewropea u jaġixxu bħal katalisti għall-kreattività u l-innovazzjoni madwar l-Unjoni kollha. Iżda huma wkoll postijiet, li fihom, problemi persistenti bħal qgħad, is-segregazzjoni u l-faqar, jinsabu fl-aqwa tagħhom. Għalhekk il-politiki urbani għandhom sinifikat transkonfinali usa', u din hija r-raġuni għala l-iżvilupp urban huwa importanti għall-Politika Reġjonali tal-UE.

 Għodod addizzjonali

 

Dimensjoni urbana tal-politika ta' koeżjoni

Il-perjodu 2014-2020 ġab id-dimensjoni urbana fil-qalba tal-Politika ta' Koeżjoni. Mill-inqas 50% tar-riżorsi tal-FEŻR għal dan il-perjodu sejrin jiġu investiti fiż-żoni urbani. Dan jista' jkompli jiżdied saħansitra aktar, aktar tard fil-perjodu. Madwar 10 biljun euro mill-FEŻR sejrin jiġu allokati direttament għall-istrateġiji integrati għal żvilupp urban sostenibbli. U madwar 750 belt sejrin jingħataw is-setgħa biex jimplimentaw dawn l-istrateġiji integrati għal żvilupp urban sostenibbli.

Kun af aktar dwar kif l-ibliet Ewropej qed jibbenefikaw mill-Politika Reġjonali tal-UE jew dwar x’jiġri fl-Istat Membru tiegħek bil-Politika ta’ Koeżjoni.