L-innovazzjoni: Riċerka, Intraprenditorija, ICT u Kapital Uman

It-tkabbir sostenibbli huwa dejjem aktar marbut mal-kapaċità tal-ekonomiji reġjonali biex jinnovaw u jittrasformaw, u jadattaw ruħhom għal ambjent li dejjem jinbidel u jsir aktar kompetittiv. Dan ifisser li jeħtieġ li jsir sforz ferm akbar biex jinħolqu ekosistemi li jinkoraġġixxu l-innovazzjoni, ir-riċerka u l-iżvilupp (R&Ż) u l-intraprenditorija, kif enfasizzat fl-istrateġija Ewropa 2020 u l-inizjattiva ewlenija tagħha tal-Unjoni ta’ Innovazzjoni. Għaldaqstant, l-innovazzjoni hija essenzjali għal firxa ta’ prijoritajiet tal-Kummissjoni, b’mod partikolari l-Patt Ekoloġiku Ewropew, ekonomija li taħdem għan-nies, u biex l-Ewropa tkun lesta għall-era diġitali.

Dan ifisser li jeħtieġ li jsir sforz ferm akbar biex jinħolqu ekosistemi li jinkoraġġixxu l-innovazzjoni, ir-riċerka u l-iżvilupp (R&Ż) u l-intraprenditorija, kif enfasizzat fl-istrateġija Ewropa 2020 u l-inizjattiva ewlenija tagħha tal-Unjoni ta’ Innovazzjoni. Għaldaqstant, l-innovazzjoni hija essenzjali għal firxa ta’ prijoritajiet tal-Kummissjoni, b’mod partikolari l-Patt Ekoloġiku Ewropew, ekonomija li taħdem għan-nies, u biex l-Ewropa tkun lesta għall-era diġitali.

 

Thematic Objective 1: Research and innovation by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020