Ekonomija b’emissjonijiet baxxi tal-karbonju

Il-Politika ta’ Koeżjoni għandha rwol importanti fl-appoġġ tat-tranżizzjoni tal-UE lejn ekonomija b’emissjonijiet baxxi tal-karbonju, f’konformità mal-istrateġija tal-Unjoni tal-Enerġija.

Għall-perjodu ta’ finanzjament tal-2014-2020, ir-regoli dwar il-Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) kienu jeħtieġu għall-ewwel darba li l-Istati Membri jallokaw proporzjon minimu obbligatorju tal-finanzjament disponibbli lill-ekonomija b’emissjonijiet baxxi tal-karbonju:

  • 20 % tar-riżorsi nazzjonali tal-FEŻR fir-reġjuni aktar żviluppati
  • 15 % fir-reġjuni fit-tranżizzjoni
  • 12 % fir-reġjuni li jkunu għadhom lura

L-Istati Membri marru ferm lil hinn minn dan il-proporzjon minimu, u €40 biljun mill-FEŻR u l-Fond ta’ Koeżjoni issa huma skedati biex jiġu investiti fl-ekonomija b’emissjonijiet baxxi tal-karbonju matul l-2014-2020 (darbtejn l-ammont li ntefaq f’dan il-qasam matul il-perjodu ta’ finanzjament preċedenti).

Dan se jgħin lill-Istati Membri, lir-reġjuni, lill-gvern lokali u lill-ibliet jimplimentaw l-investiment tant meħtieġa fl-effiċjenza enerġetika fil-bini, l-enerġija rinnovabbli, il-grilji intelliġenti jew it-trasport urban sostenibbli kif ukoll fir-riċerka u l-innovazzjoni f’dawn l-oqsma. Dawn l-investimenti se jgħinu jnaqqsu l-importazzjonijiet tal-enerġija bl-ispejjeż, jiddiversifikaw is-sorsi tal-enerġija tagħna, jittrattaw il-faqar enerġetiku, inaqqsu l-emissjonijiet, joħolqu l-impjiegi u jappoġġaw in-negozji ta’ daqs żgħir u medju.

Huwa possibbli wkoll li tirċievi appoġġ għal investimenti f'sistemi ta' trasport u mobbiltà sostenibbli u ta' distribuzzjoni, ħażna u trażmissjoni intelliġenti tal-enerġija taħt l-objettiv tematiku 7Thematic Objective 4 Low carbon economy by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020