Temi

Il-fondi tal-koeżjoni tal-UE jappoġġjaw proġetti f’firxa wiesgħa ta’ oqsma.

Il-fondi tal-politika tal-koeżjoni għall-2014-2020 huma kkonċentrati fuq ħdax-il objettiv tematiku. Erbgħa minn dawn huma prijoritajiet ewlenin għall-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali. Barra minn hekk, l-UE tiffinanzja proġetti f’firxa ta’ oqsma oħra, u tappoġġja r-reġjuni l-aktar vulnerabbli.

Objettivi tematiċi għall-FERŻ

Aqra iktar dwar il-prijoritajiet ewlenin għall-appoġġ mill-fondi tal-politika reġjonali:

Stati Membri u reġjuni għandhom jallokaw ċertu sehem tal-fondi tal-FERŻ lil mill-inqas tnejn minn dawn il-prijoritajiet ewlenin:

  • Mill-inqas 80% tal-fondi tal-FERŻ għal reġjuni aktar żviluppati
  • Mill-inqas 60% tal-fondi tal-FERŻ għal reġjuni fi tranżizzjoni
  • Mill-inqas 50% tal-fondi tal-FERŻ għal reġjuni inqas żviluppati.

Objettivi tematiċi oħrajn

Sir af aktar fuq fondi għas-seba' objettivi tematiċi l-oħrajn li baqa’:

Aktar oqsma ta’ attività

Barra minn hekk, il-fondi tal-koeżjoni tal-UE jappoġġaw proġetti f’dawn l-oqsma li ġejjin, b’hekk jgħinu biex jintlaħqu l-objettivi tal-istrateġija Ewropea 2020 għall-promozzjoni ta' tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv:

Nindirizzaw il-bżonnijiet speċifiċi ta' ċertu reġjuni u komunitajiet

L-UE qed tagħmel sforzi speċifiċi biex tappoġġja ċerti kategoriji ta' reġjuni u komunitajiet: