Ir-reġjun tiegħi kopert?

Il-politika ta' koeżjoni tkopri r-reġjuni kollha tal-UE. Madankollu, ħafna mill-fondi huma mmirati għal fejn hemm l-iktar bżonn: għar-reġjuni bi PGD per capita taħt il-75% tal-medja tal-UE.

Kif inhuma definiti r-reġjuni? Il-politika ta' koeżjoni tuża s-sistema NUTS tal-UE, li taqsam kull pajjiż fi tliet livelli ta' unitajiet statistiċi (reġjuni NUTS), skont id-daqs tal-popolazzjoni.

Kriterji ġenerali tal-popolazzjoni għal-livelli NUTS:

Livell Minimu Massimu
NUTS livell 1: 3 miljuni 7 miljuni.
NUTS livell 2: 800 000 3 miljuni
NUTS livell 3: 150 000 800 000

Politika ta 'Koeżjoni 2014-2020 eliġibbiltà

Test sħiħ tar-regolament fuq Eur-Lex - Żoni eleġibbli


Eligibility 2014-2020

Map : Fondi Strutturali 2014-2020 eliġibbiltà pdf


Eligibility 2014-2020

Map : Politika ta 'Koeżjoni 2014-2020 eliġibbiltà pdf