Interreg : European Territorial Co-operation

European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg,  is one of the two goals of cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States. The overarching objective of European Territorial Cooperation (ETC) is to promote a harmonious economic, social and territorial development of the Union as a whole. Interreg is built around three strands of cooperation: cross-border (Interreg A), transnational (Interreg B) and interregional (Interreg C).
Five programming periods of Interreg have succeeded each other:
 INTERREG I (1990-1993) -  INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020)

 Għodod addizzjonali

 

Aħbarijiet

  Biex isir użu sħiħ tal-potenzjal ekonomiku tar-reġjuni tal-fruntiera tal-UE fejn jgħixu 150 miljun ċittadin, il-Kummissjoni llum qed tniedi il-“Punt Fokali tal-Fruntieri”. Huwa jipprovdi appoġġ imfassal apposta għar-reġjuni biex jgħinhom jegħlbu l-ostakli għall-impjiegi u l-investimenti.

  In-negozji, il-ħaddiema u l-istudenti li jinnavigaw bejn is-sistemi amministrattivi u legali differenti għadhom qed isibu li dan huwa proċess kumpless u għoli. F'konformità mal-appell li sar mill-President Juncker fid-diskors tiegħu dwar l-Istat tal-Unjoni tal-2017 biex tkun żgurata l-ekwità fis-suq uniku tagħna, il-Punt Fokali tal-Fruntieri se jgħin reġjuni tal-fruntiera jikkooperaw aħjar b'sett ta' azzjonijiet konkreti.

  Dan se jikkontribwixxi biex (1) jittejeb l-aċċess għall-impjiegi, (2) għal servizzi bħall-kura tas-saħħa u għas-sistemi tat-trasport pubbliku u (3) ikun iffaċilitat in-negozju transfruntier.

  Din il-proposta hija parti minn strateġija usa' ta' Komunikazzjoni dwar l-għoti ta' spinta lit-tkabbir u lill-koeżjoni fir-reġjuni tal-fruntiera tal-UE (“Boosting growth and cohesion in EU border regions”), b'sett ta' azzjonijiet ġodda u lista ta' inizjattivi li għaddejjin bħalissa, biex jgħinu lir-reġjuni tal-fruntiera tal-UE jikbru aktar malajr u dejjem eqreb.

  Il-Kummissarju għall-Politika Reġjonali, Corina Crețu, qalet: «“Aktar minn kwart tar-rikkezza tal-UE huwa prodott fir-reġjuni transfruntiera tagħha iżda l-potenzjal ekonomiku sħiħ tagħhom għadu mhux sfruttat . Qed inħarsu lejn minjiera ta' opportunitajiet tad-deheb, li qiegħda sempliċiment tistenna li tkun esplorata. Il-Kummissjoni se tipprovdi appoġġ imfassal apposta għal dawn ir-reġjuni, għall-benefiċċju dirett tal-abitanti tagħhom.”

  Il-Punt Fokali tal-Fruntieri se jikkonsisti f'esperti tal-Kummissjoni dwar kwistjonijiet transfruntiera, li se joffru pariri lill-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali, permezz tal-ġbir u l-kondiviżjoni ta' prattiki tajbin permezz tal-ħolqien ta' netwerk ġdida online mal-UE kollha.

  Aċċess aħjar għall-impjiegi

  Żewġ miljun ħaddiem u student diġà jaqsmu l-fruntieri ta' kuljum jew kull ġimgħa. Sabiex jgħin lin-nies isibu impjieg transfruntier, il-Punt Fokali tal-Fruntieri se jappoġġa r-reġjuni li jixtiequ japprofondixxu l-kooperazzjoni tagħhom. Huma jistgħu jirċievu pariri dwar ir-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki, programmi konġunti ta' studju jew servizzi ta' kkowċjar għall-intraprendituri.

  Il-Punt Fokali tal-Fruntiera se jiċċentralizza l-informazzjoni dwar prattiki tajba fil-qasam tas-servizzi għall-impjiegi transfruntiera, bħalma huma n-netwerk konġunt imwaqqaf mill-Galizja fi Spanja u mir-reġjun tat-Tramuntana tal-Portugall u appoġġat mill-portal dwar il-mobilità okkupazzjonali EURES.

  F'dan ir-rigward, il-Punt Fokali tal-Fruntiera jista' jikkontribwixxi għat-twaqqif tal-Awtorità Ewropea tax-Xogħol futura mħabbra mill-President Juncker fid-diskors dwar l-Istat tal-Unjoni 2017, sabiex tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet tas-suq tax-xogħol fil-livelli kollha u jkunu ġestiti aħjar is-sitwazzjonijiet tansfruntieri.

  Aċċess aħjar għas-servizzi pubbliċi

  Biex jagħmel ir-reġjuni mal-fruntieri aktar attraenti u aktar inklużivi fir-rigward tas-servizzi pubbliċi, il-Punt Fokali tal-Fruntieri se:

  • Jara fejn huma l-faċilitajiet tal-kura tas-saħħa transfruntieri eżistenti, bħalma huma ż-żoni tal-kura tas-saħħa transfruntieri fiż-żoni tal-fruntiera bejn Franza u l-Belġju.
  • Jistudja konnessjonijiet ferrovjarji neqsin tul il-fruntieri interni, għal servizzi tat-trasport pubbliku trasnfruntier aktar effiċjenti.

  Negozju transfruntier

  Il-Punt Fokali tal-Fruntieri se jistimula djalogu dwar kwistjonijiet transfruntiera permezz tan-netwerk online.

  Meta mitluba jagħmlu dan, esperti tal-Punt Fokali tal-Fruntieri se jipprovdu appoġġ biex ikun hemm aktar allinjament ta' regoli għat-twaqqif ta' negozji, ikunu kondiviżi prattiki tajba minn reġjuni tal-fruntieri oħra u jkun promoss aktar l-użu ta' proċeduri online.

  Flimkien mal-ħolqien tal-Punt Fokali tal-Fruntieri, il-Kummissjoni se tagħżel sa 20 proġett li juru soluzzjonijiet innovattivi li jindirizzaw l-ostakli transfruntiera. Qabel tmiem l-2017 se titnieda sejħa għall-proġetti.

  Il-passi li jmiss

  Il-Punt Fokali tal-Fruntieri se jkun operazzjonali minn Jannar 2018.

  Fir-riflessjoni kontinwa dwar il-futur tal-finanzi tal-UE, prattiki tajba miġbura permezz tal-Punt Fokali tal-Fruntieri se jikkontribwixxu għad-diskussjoni dwar il-ġenerazzjoni li jmiss ta' programmi ta' kooperazzjoni transfruntiera (“interreg”), biex ikunu indirizzati aħjar l-ostakli legali u amministrattivi u jgħinu biex jiġu żviluppati servizzi pubbliċi transfruntiera effiċjenti.

  Aktar informazzjoni

  Illum inħabbru l-finalisti għall-edizzjoni tal-2017 tal-Premjijiet RegioStars, il-kompetizzjoni annwali li tonora l-proġetti reġjonali li huma l-aktar ta' ispirazzjoni u innovattivi fl-Ewropa, appoġġata mill-Fondi tal-Politika ta' Koeżjoni tal-UE. 

  Ġurija indipendenti, immexxija mill-MPE Lambert van Nistelrooij, għażlet 24 finalist minn 103 entrati fuq il-bażi ta' erba' kriterji: l-innovazzjoni, l-impatt, is-sostenibbiltà u s-sħubija. 

  L-24 finalist magħżula ġejjin minn reġjuni u bliet fl-20 Stat Membru u pajjiż ġar wieħed. L-Awstrija, il-Belġju, il-Bulgarija, il-Kroazja, id-Danimarka, l-Estonja, il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, l-Irlanda, l-Italja, il-Latvja, il-Litwanja, in-Netherlands, il-Polonja, il-Portugall, is-Slovenja, Spanja, l-Iżvezja, it-Turkija u r-Renju Unit.
  Ħafna mill-finalisti qed jindirizzaw sfidi komuni permezz tal-kooperazzjoni minn naħa għal oħra tal-fruntieri.

  Il-ħames kategoriji huma: 

  • 1 Speċjalizzazzjoni Intelliġenti għall-innovazzjoni tal-SMEs
  • 2 Unjoni tal-Enerġija: Tibdil fil-Klima
  • 3 it-tisħiħ tal-pożizzjoni tan-nisa u l-parteċipazzjoni attiva
  • 4 Edukazzjoni u Taħriġ
  • 5 CityStar: Bliet fi tranżizzjoni diġitali.

  Ir-rebbieħa se jitħabbru nhar it-Tlieta 10 ta' Ottubru fi Brussell, waqt iċ-Ċerimonja tal-Premjijiet Regiostars.

  Iktar informazzjoni

  Is-Seba’ Forum dwar il-Koeżjoni, li se jsir fis- 26-27ta’ Ġunju 2017 fi Brussell, huwa avveniment politiku fuq skala kbira li jsir kull tliet snin, u jlaqqa' flimkien lil aktar minn 700 persuna inklużi rappreżentanti ta’ livell għoli mill-istituzzjonijiet Ewropej, gvernijiet ċentrali, rappreżentanti reġjonali u lokali, sħab ekonomiċi u soċjali, NGOs u akkademiċi. Id-diskorsi prinċipali se jsiru mill-President tal-Kummissjoni Ewropea, Jean-Claude Juncker, u l-President tal-Parlament Ewropew, Antonio Tajani, u l-Prim Ministru ta' Malta, Joseph Muscat.

  . L-avveniment se jinkludi numru ta’ diskorsi ewlenin addizzjonali, tliet dibattiti mill-bord u tliet workshops paralleli dwar kwistjonijiet kritiċi relatati mal-futur tal-Ewropa u l-futur tal-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej.

  L-avveniment se jkun stadju importanti fil-preparazzjonijiet għall-qafas għal wara l-2020 għall-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej. Il-politika ta’ koeżjoni jeħtieġ li tirrifletti fuq l-isfida esiġenti sabiex tagħmel l-ekonomija tal-Ewropa aktar inklużiva, kompetittiva u reżiljenti u għandha tindirizza l-mistoqsijiet imqajma mill- White paper dwar il-ġejjieni tal-Ewropa  dwar il-valur miżjud tal-politiki tal-UE, is-sussidjarjetà, u d-diskrepanzi bejn it-twegħid u t-twettiq.

  Il-Forum huwa opportunità unika għal dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet, għall-partijiet ikkonċernati u għall-prattikanti sabiex jiddiskutu kif il-politiki tal-UE jistgħu jtejbu l-kundizzjonijiet tal-għajxien u l-opportunitajiet għaċ-ċittadini Ewropej kollha kontra l-isfond tal-globalizzazzjoni, il-bidla teknoloġika u l-inugwaljanzi li qed jikbru. Dan huwa possibbiltà sabiex tiġi fformulata risposta tal-politika ta’ koeżjoni għall-isfidi ekonomiċi u soċjali ewlenin għall-Unjoni Ewropea u sabiex jitjieb l-ilħuq tar-riżultati għaċ-ċittadini.

  Il-Forum se jippreċedi l-adozzjoni tas-Seba’ Rapport dwar il-Koeżjoni, sabiex b’hekk il-konklużjonijiet mid-dibattitu mar-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili jkunu jistgħu jiddaħħlu fir-rapport.

  Conference Agenda 

   

  Live Webstreaming

  DAY 1 : 26/06/2017: English, French, German, Italian, Spanish, Polish, Romanian for all sessions and Bulgarian for workshop 1.

  DAY 2 : 27/06/2017: English, French, German, Italian, Spanish, and Polish

  Postijiet: Charlemagne Building, Brussell
  Dati : 26-27/06/2017

  Segwina fuq Twitter: #EU7CF @EU_Regional

  Parteċipazzjoni permezz ta’ stedina biss

  Aġenda tal-Konferenza 

  Informazzjoni prattika


  Għall-informazzjoniREGIO-B1-WORKSHOPS-AND-SEMINARS@ec.europa.eu

  L-avveniment se jixxandar fuq il-web.

  Is-Seba’ Forum dwar il-Koeżjoni

Aktar aħbarijiet

Introduction

In 1990, Interreg was developed as a Community Initiative in with a budget of just EUR 1 billion covering exclusively cross-border cooperation. Later, Interreg has been extended to transnational and interregional cooperation. For 2014-2020 European territorial cooperation is one of the two goals of Cohesion Policy besides investment for Growth and Job.

Interreg evolution

The 25th anniversary of Interreg has been celebrated in 2015 with a variety of events around Europe. Over the years, Interreg has become the key instrument of the European Union to support cooperation between partners across borders. The aim: to tackle common challenges together and find shared solutions - whether in the field of health, research and education, transport or sustainable energy.

2014-2020 period – Interreg V

In accordance with the new design of the European Cohesion Policy 2014-2020 and the targets set out in Europe 2020, Interreg has significantly been reshaped to achieve greater impact and an even more effective use of the investments. Key elements of the 2014-2020 reform are:
-Concentration
-Simplification
-Results orientation
The fifth period of Interreg is based on 11 investment priorities laid down in the ERDF Regulation contributing to the delivery of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. At least, 80% of the budget for each cooperation programme has to concentrate on a maximum of 4 thematic objectives among the eleven EU priorities:

11 priorities

The fifth programming period of Interreg has a budget of EUR 10.1 billion invested in over 100 cooperation programmes between regions and territorial, social and economic partners. This budget also includes the ERDF allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument).

 • 60 Cross-border – Interreg V-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 6.6 billion.
 • 15 Transnational – Interreg V-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions, as well as some non-EU countries. ERDF contribution: EUR 2.1 billion.
 • The interregional co-operation programme, INTERREG Europe, and 3 networking programmes (Urbact III, Interact III and ESPON) covering all Member States of the EU, as well as Norway and Switzerland and in case of URBACT also Iceland and Lichtenstein. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 500 million.

Interreg Budget

Interreg and inter-regional cooperation 2014-2020: state of play - video recording of the briefing (07/05/2015)

2007-2013 period – Interreg IV

The forth programming period of Interreg had a total budget of EUR 8.7 billion (2, 5 % of the total 2007-13 allocation for cohesion policy). This budget includes the allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument). The budget was distributed as follows:

 • 60 Cross-border – Interreg IV-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 5.6 billion.
 • 13 Transnational – Interreg IV-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions. ERDF contribution: EUR 1.8 billion.
 • The interregional co-operation programme (INTERREG IVC) and 3 networking programmes (Urbact II, Interact II and ESPON) cover all Member States of the EU. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 445 million.

The European Grouping of Territorial Cooperation

Meetings & Events

Interreg Annual Meeting April 26-28 2017

Interreg Annual Meeting June 6-7 2016

Interreg Annual Meeting September 15 2015

Interreg Annual Meeting May 19-20 2014

European Territorial Cooperation Annual Meeting 2013

Annual meeting of cross-border programmes 2011

Publications

European Territorial Cooperation: building bridges between people