Għodod addizzjonali

 
#EUinmyregion hija kampanja maħluqa b’mod konġunt li għandha l-għan li tkabbar il-viżibilità ta’ proġetti ffinanzjati mill-UE madwar l-Ewropa. Permezz tal-għodod ta’ komunikazzjoni u appoġġ, l-awtoritajiet ta’ ġestjoni u l-benefiċjarji tal-proġetti huma mistiedna jinvolvu ruħhom maċ-ċittadini biex juruhom x’jistgħu jiksbu flimkien mal-UE fir-reġjun.

Fl-2020, is-sħab huma mħeġġa jissottomettu ritratti għall-kompetizzjoni tal-kartolini, jieħdu sehem fil-konkors tar-rakkontar tal-istejjer, u jippromwovu kwiżż online divertenti dwar ir-reġjuni Ewropej. Fil-ħarifa, is-sħab huma mistiedna jiftħu l-bibien għaċ-ċittadini u jippromwovu l-avvenimenti tagħhom permezz tal-mappa. Hu disponibbli sett ta’ għodod għall-isforzi ta’ komunikazzjoni kollha.

    Ingħaqad fl-eluf ta’ proġetti li qed jiftħu l-bibien tagħhom madwar l-Ewropa!

     

 

 

 

SETT TA’ GĦODOD TAL-KOMUNIKAZZJONI

DOWNLOAD