Inforegio-Newsroom

 Għodod addizzjonali

 
 • Ir-reġjuni ultraperifiċi tal-UE: is-sħubija msaħħa tħalli l-frott

  23/03/2020

  Illum il-Kummissjoni Ewropea adottat rapport dwar il-progress li sar fil-qafas tas-Sħubija Strateġika tal-2017 mar-reġjuni ultraperiferiċi tal-UE, li saħħet il-kooperazzjoni bejn ir-reġjuni ultraperiferiċi tal-UE, l-Istati Membri rispettivi u l-Kummissjoni Ewropea. Ir-rapport juri li din is-sħubija msaħħa qed tħalli l-frott: fuq il-bażi tal-assi l-iktar b'saħħithom tar-reġjuni ultraperifiċi, il-miżuri reġjonali u nazzjonali issa bdew jaħdmu għat-tkabbir f'oqsma bħall-agrikoltura, l-ekonomij

  Il-Politika ta' Koeżjoni tal-UE tinvesti aktar minn EUR 1.4 biljun fi proġetti ekoloġiċi f'seba' Stati Membri

  17/03/2020

  Illum il-Kummissjoni Ewropea approvat pakkett ta' investiment li jiswa aktar minn EUR 1.4 biljun f'fondi tal-UE f'14-il proġett kbir ta' infrastruttura f'seba' Stati Membri, jiġifieri l-Kroazja, iċ-Ċekja, l-Ungerija, il-Polonja, il-Portugall, ir-Rumanija u Spanja. Il-proġetti jkopru diversi oqsma ewlenin bħall-ambjent, is-saħħa, it-trasport u l-enerġija għal Ewropa aktar intelliġenti u b'livell baxx ta' karbonju. Dawn jirrappreżentaw investiment enormi biex tingħata spinta lill-ekonomija, jiġi p

  Il-Finanzjament tat-tranżizzjoni ekoloġika: Il-Pjan ta' Investiment tal-Patt Ekoloġiku Ewropew u l-Mekkaniżmu għal Tranżizzjoni Ġusta

  14/01/2020

  L-Unjoni Ewropea hija impenjata ssir l-ewwel blokk newtrali għall-klima fid-dinja sal-2050. Dan jeħtieġ investiment sinifikanti, kemm mill-UE kif ukoll mis-settur pubbliku nazzjonali u minn dak privat. Il-Pjan ta' Investiment tal-Patt Ekoloġiku Ewropew - il-Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli - ppreżentat illum se jimmobilizza l-investiment pubbliku u se jgħin biex jinkisbu fondi privati permezz ta' strumenti finanzjarji tal-UE, b'mod partikolari InvestEU u għandu jwassal għal mill-inqa

  Politika ta’ Koeżjoni: Il-Kummissjoni tħabbar ir-rebbieħa tal-premjijiet REGIOSTARS 2019

  09/10/2019

  Ir-rebbieħa tal-premjijiet annwali REGIOSTARS - li jiċċelebraw proġetti tal-Politika ta’ Koeżjoni mill-aqwa - tħabbru fi Brussell. U r-rebbieħa huma:  Għall-Promozzjoni tat-trasformazzjoni diġitali (Kategorija 1): il-premju mar għand Energy Cells GR, proġett b’kooperazzjoni transkonfinali bejn il-Ġermanja, il-Belġju, Franza u l-Lussemburgu għal konsum tal-enerġija sostennibbli u produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli u innovattiva fir-Reġjun Akbar.

  Il-kisbiet ewlenin tal-Politika ta’ Koeżjoni 2014-2020

  26/09/2019

  Preżentazzjoni ġdida tal-kisbiet ewlenin tal-politika tal-koeżjoni fil-perjodu 2014-2020 issa hija disponibbli.  Il-progress lejn il-miri ewlenin tal-politika tal-koeżjoni taħt l-intestatura ta’ Ewropa Intelliġenti, Sostenibbli u Inklussiva huwa ppreżentat ibbażat fuq data tal-monitoraġġ mill-Istati Membri.  Il-miri tal-kisbiet huma mpoġġija fil-kuntest usa’, filwaqt li ċ-ċarts (mħaddma minn #ESIFOpenData) sejrin jiġu aġġornati f’Diċembru ta’ din is-sena bl-aħħa

  Il-Kummissjoni tadotta pakkett ta' investiment ta' €4 biljun għal proġetti infrastrutturali f'10 Stati Membri

  02/04/2019

  Illum, il-Politika ta' Koeżjoni tal-UE qed tinvesti €4 biljun f'fondi tal-UE f'25 proġett infrastrutturali kbir f'10 Stati Membri. Dan il-pakkett ta' investiment jinvolvi l-Bulgarija, iċ-Ċekja, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Ungerija, l-Italja, Malta, il-Polonja, il-Portugall, u r-Rumanija. Il-proġetti jkopru firxa wiesgħa ta' oqsma: is-saħħa, it-trasport, ir-riċerka, l-ambjent, u l-enerġija. Bil-kofinanzjament nazzjonali, l-investiment totali f'dawn il-proġetti jammonta għal €8 biljun. Il

  Ir-REGIOSTARS huma l-premji tal-Ewropa għall-proġetti reġjonali l-aktar innovattivi.

  19/02/2019

  Kull sena, il-Kummissjoni Ewropea tippremja lil dawk il-proġetti ffinanzjati mill-UE li juru eċċellenza u approċċi ġodda fl-iżviluppi reġjonali. Bl-għan li jispiraw lil reġjuni oħrajn u lil dawk li jimmaniġġjaw il-proġetti madwar l-Ewropa, il-proġetti parteċipanti huma fiċ-ċentru tal-attenzjoni tal-attivitajiet ta’ komunikazzjoni fil-livell Ewropew. Fokus tematiku Ir-REGIOSTARS jingħataw lil proġetti f’ħames kategoriji tematiċi (it-tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, l-iżvi

  Panorama 67 - Ninvestu fil-Politika ta’ Koeżjoni: mudell ta’ suċċess

  22/01/2019

  Il-Prim Ministru Malu Dreyer u l-Ministru tal-Ekonomija Dr Volker Wissing mir-Rhineland-Palatinate jagħtu l-fehmiet tagħhom dwar l-appoġġ attwali u futur tal-Politika ta’ Koeżjoni fir-reġjun tagħhom. Kif twieġeb għall-perċezzjoni li reġjuni relattivament sinjuri minn Stati Membri li huma kontributuri netti ma jeħtiġux l-appoġġ tal-Politika ta’ Koeżjoni? Il-Prim Ministru Malu Dreyer: Naturalment, ir-Rhineland-Palatinate huwa wieħed mir-reġjuni l-aktar żviluppati tal-UE. L-objettivi Ew

 •  Il-paġna preċedenti
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 •  Il-paġna li jmiss