Inforegio-Newsroom

 Għodod addizzjonali

 
 • NextGenerationEU: Il-Kummissjoni tgħaddi EUR 800 miljun mill-ewwel pagamenti biex tinkoraġġixxi l-irkupru u r-reżiljenza tal-kriżi

  28/06/2021

  Illum il-Kummissjoni żborżat EUR 800 miljun f'pagamenti permezz ta' NextGenerationEU, l-istrument temporanju biex jiffinanzja l-irkupru tal-Ewropa u jinkoraġġixxi ekonomija aktar ekoloġika, aktar diġitali u reżiljenti wara l-pandemija.

  Kenn ġdid f’Malta biex jgħin lill-vulnerabbli u lill-vittmi ta’ abbuż

  11/12/2020

  Bini mitluq f’Malta se jerġa’ jiġi żviluppat f’ċentru komunitarju u f’kenn biex jgħin lil persuni fil-bżonn u lil vittmi ta’ abbuż, bis-saħħa ta’ proġett iffinanzjat mill-FEŻR.  Il-proġett, li rċieva finanzjament ta’ EUR 2 miljun mill-FEŻR, se jippermetti lill-organizzazzjoni ta’ għajnuna Caritas Malta ttejjeb u tespandi s-servizzi komunitarji tagħha fuq il-gżira. Il-familji fil-bżonn u l-individwi b’varjetà ta’ p

  L-ispazju għat-tagħlim fil-kampus tal-kulleġġ ta’ Malta wasal biex jitlesta

  30/07/2020

  Il-FEŻR ikkofinanzja l-bini ta’ spazju ġdid għat-tagħlim fil-Kulleġġ Malti tal-Arti, ix-Xjenza u t-Teknoloġija (MCAST). Iċ-Ċentru tar-Riżorsi se jinkludi spazju għar-riċerka u l-innovazzjoni, żona għar-riżorsi u librerija ġdida. Permezz ta’ investiment ta’ EUR 10 miljun, il-bini se jinkludi l-aktar teknoloġija u funzjonijiet tal-iffrankar tal-enerġija riċenti li jippermettu anqas spejjeż ta’ manutenzjoni u operazzjonali. Dan jinsab fuq parkeġġ tal-karozzi ta&rsq

  Politika ta’ Koeżjoni: Il-Kummissjoni tħabbar ir-rebbieħa tal-premjijiet REGIOSTARS 2019

  09/10/2019

  Ir-rebbieħa tal-premjijiet annwali REGIOSTARS - li jiċċelebraw proġetti tal-Politika ta’ Koeżjoni mill-aqwa - tħabbru fi Brussell. U r-rebbieħa huma:  Għall-Promozzjoni tat-trasformazzjoni diġitali (Kategorija 1): il-premju mar għand Energy Cells GR, proġett b’kooperazzjoni transkonfinali bejn il-Ġermanja, il-Belġju, Franza u l-Lussemburgu għal konsum tal-enerġija sostennibbli u produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli u innovattiva fir-Reġjun Akbar.

  Il-kisbiet ewlenin tal-Politika ta’ Koeżjoni 2014-2020

  26/09/2019

  Preżentazzjoni ġdida tal-kisbiet ewlenin tal-politika tal-koeżjoni fil-perjodu 2014-2020 issa hija disponibbli.  Il-progress lejn il-miri ewlenin tal-politika tal-koeżjoni taħt l-intestatura ta’ Ewropa Intelliġenti, Sostenibbli u Inklussiva huwa ppreżentat ibbażat fuq data tal-monitoraġġ mill-Istati Membri.  Il-miri tal-kisbiet huma mpoġġija fil-kuntest usa’, filwaqt li ċ-ċarts (mħaddma minn #ESIFOpenData) sejrin jiġu aġġornati f’Diċembru ta’ din is-sena bl-aħħa

  L-ugwaljanza bejn il-ġeneri: kif l-ibliet jistgħu jkunu minn ta’ quddiem

  13/05/2019

  Rapport ġdid mill-programm URBACT tal-UE juri kif l-awtoritajiet tal-ibliet jistgħu jieħdu xi passi sempliċi u prattiċi lejn l-ugwaljanza bejn is-sessi permezz tal-ġbir tad-data, il-politika u l-konsultazzjoni - u jtejbu l-ħajja ta’ kuljum għaċ-ċittadini fl-UE. Kemm jekk jeliminaw l-isterjotipi li jagħmlu l-ħsara, jibdlu l-mod kif jiġu allokati l-baġits jew jappoġġjaw aħjar l-intraprendituri nisa, hemm bosta modi kif l-awtoritajiet tal-ibliet jistgħu jkunu minn ta’ quddiem fil-ġlieda

  Ir-REGIOSTARS huma l-premji tal-Ewropa għall-proġetti reġjonali l-aktar innovattivi.

  19/02/2019

  Kull sena, il-Kummissjoni Ewropea tippremja lil dawk il-proġetti ffinanzjati mill-UE li juru eċċellenza u approċċi ġodda fl-iżviluppi reġjonali. Bl-għan li jispiraw lil reġjuni oħrajn u lil dawk li jimmaniġġjaw il-proġetti madwar l-Ewropa, il-proġetti parteċipanti huma fiċ-ċentru tal-attenzjoni tal-attivitajiet ta’ komunikazzjoni fil-livell Ewropew. Fokus tematiku Ir-REGIOSTARS jingħataw lil proġetti f’ħames kategoriji tematiċi (it-tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, l-iżvi

  EUR 405 biljun investiti fl-ekonomija reali tal-Ewropa taħt il-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej

  19/12/2018

  Rapport ippubblikat illum juri r-riżultati ewlenin miksuba taħt il-ħames Fondi Ewropej Strutturali u ta' Investiment f'nofs il-perjodu tal-baġit tal-UE 2014-2020. Sa Ottubru 2018, ġew impenjati kważi żewġ terzi tal-baġit tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej għall-2014-2020 għal proġetti konkreti. Sa tmiem l-2017, 1 miljun negozju, fosthom 74 000 negozju ġdid, kienu rċevew sostenn biex jespandu, jinnovaw, iniedu prodotti ġodda u joħolqu l-impjiegi. Kollox ma' kollox, intgħażlu 1.7

 •  Il-paġna preċedenti
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 •  Il-paġna li jmiss