Inforegio-Newsroom

 Għodod addizzjonali

 
 • Konsultazzjoni pubblika dwar il-fondi tal-UE fil-qasam tal-koeżjoni

  07/03/2018

  Fl-2018, il-Kummissjoni se tagħmel proposti komprensivi għall-ġenerazzjoni li jmiss ta’ programmi finanzjarji tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali ta’ wara l-2020, li hu l-baġit fit-tul tal-UE. Il-proposti tal-Kummissjoni se jitfasslu biex ikun possibbli għall-UE biex twettaq dak li huwa l-iktar importanti, f’oqsma fejn tista’ twettaq iktar minn Stati Membri li jaġixxu waħedhom. Dan jeħtieġ valutazzjoni bir-reqqa kemm ta’ dak li ħadem tajjeb fil-passat kif ukoll ta&rsq

  Konsultazzjoni pubblika dwar il-fondi tal-UE fil-qasam tal-koeżjoni

  10/01/2018

  Fl-2018, il-Kummissjoni se tagħmel proposti komprensivi għall-ġenerazzjoni li jmiss ta’ programmi finanzjarji tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali ta’ wara l-2020, li hu l-baġit fit-tul tal-UE. Il-proposti tal-Kummissjoni se jitfasslu biex ikun possibbli għall-UE biex twettaq dak li huwa l-iktar importanti, f’oqsma fejn tista’ twettaq iktar minn Stati Membri li jaġixxu waħedhom. Dan jeħtieġ valutazzjoni bir-reqqa kemm ta’ dak li ħadem tajjeb fil-passat kif ukoll ta&rsq

  Il-ġejjieni tal-finanzi tal-UE: ir-rapport il-ġdid dwar il-Koeżjoni jqanqal diskussjoni dwar il-fondi tal-UE wara l-2020

  09/10/2017

  Illum il-Kummissjoni qed tippubblika s-Seba' Rapport dwar il-Koeżjoni, li jħoss il-polz tar-reġjuni tal-UE, jislet lezzjonijiet mill-infiq tal-koeżjoni matul is-snin tal-kriżi u jistabbilixxi l-qafas għall-politika ta' koeżjoni wara l-2020. Filwaqt li janalizza l-istat attwali tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali tal-UE, ir-rapport dwar il-Koeżjoni jqiegħed l-Unjoni taħt lenti: l-ekonomija tal-Ewropa qed tirpilja iżda għadhom jeżistu inugwaljanzi bejn u fost l-Istati Membri. L-investim

  Is-Seba’ Forum dwar il-Koeżjoni (Webstreaming)

  27/06/2017

  Is-Seba’ Forum dwar il-Koeżjoni, li se jsir fis- 26-27ta’ Ġunju 2017 fi Brussell, huwa avveniment politiku fuq skala kbira li jsir kull tliet snin, u jlaqqa' flimkien lil aktar minn 700 persuna inklużi rappreżentanti ta’ livell għoli mill-istituzzjonijiet Ewropej, gvernijiet ċentrali, rappreżentanti reġjonali u lokali, sħab ekonomiċi u soċjali, NGOs u akkademiċi. Id-diskorsi prinċipali se jsiru mill-President tal-Kummissjoni Ewropea, Jean-Clau

  Is-Seba’ Forum dwar il-Koeżjoni

  29/05/2017

  Is-Seba’ Forum dwar il-Koeżjoni, li se jsir fis- 26-27ta’ Ġunju 2017 fi Brussell, huwa avveniment politiku fuq skala kbira li jsir kull tliet snin, u jlaqqa' flimkien lil aktar minn 700 persuna inklużi rappreżentanti ta’ livell għoli mill-istituzzjonijiet Ewropej, gvernijiet ċentrali, rappreżentanti reġjonali u lokali, sħab ekonomiċi u soċjali, NGOs u akkademiċi. Id-diskorsi prinċipali se jsiru mill-President tal-Kummissjoni Ewropea, Jean-Clau

  It-Trattat ta’ Maastricht: impetu għall-politika ta’ koeżjoni

  09/12/2016

  Iffirmat fi Frar tal-1992, it-Trattat ta’ Maastricht kien jirrappreżenta pass ’il quddiem mhux biss għall-Ewropa inġenerali, iżda wkoll għall-politika ta’ koeżjoni b’mod partikolari. It-trattat ġab miegħu l-ewwel riforma tal-politika ta’ koeżjoni, u b’hekk inħolqot aktar flessibbiltà għall-gvernijiet nazzjonali. Huwa stabbilixxa b’mod sod il-koeżjoni ekonomika u soċjali bħala wieħed mill-objettivi ewlenin tal-Unjoni Ewropea, flimkien mas-suq uniku

 •  Il-paġna preċedenti
 • 1
 •  Il-paġna li jmiss