Inforegio-Newsroom

 Għodod addizzjonali

 
 • Panorama 71: POSEUR jipprijoritizza s-sostenibbiltà u l-bidla fil-klima

  05/02/2020

  Helena Pinheiro de Azevedo, il-President tal-Awtorità ta’ Ġestjoni ta’ POSEUR, tgħid lil Panorama kif il-Portugall qed jiffaċċja l-isfida tas-sostenibbiltà u l-bidla fil-klima.   Kif qiegħda tiġi implimentata l-aġenda dwar is-sostenibbiltà u l-klima fil-Programm Operazzjonali għas-Sostenibbiltà u l-Użu Effiċjenti tar-Riżorsi (POSEUR) u x’inhu mistenni li jintlaħaq sal-2023? Permezz tal-appoġġ tal-Fond ta’ Koeżjoni, POSEUR jiżgura firxa wie

  Il-Finanzjament tat-tranżizzjoni ekoloġika: Il-Pjan ta' Investiment tal-Patt Ekoloġiku Ewropew u l-Mekkaniżmu għal Tranżizzjoni Ġusta

  14/01/2020

  L-Unjoni Ewropea hija impenjata ssir l-ewwel blokk newtrali għall-klima fid-dinja sal-2050. Dan jeħtieġ investiment sinifikanti, kemm mill-UE kif ukoll mis-settur pubbliku nazzjonali u minn dak privat. Il-Pjan ta' Investiment tal-Patt Ekoloġiku Ewropew - il-Pjan ta' Investiment għal Ewropa Sostenibbli - ppreżentat illum se jimmobilizza l-investiment pubbliku u se jgħin biex jinkisbu fondi privati permezz ta' strumenti finanzjarji tal-UE, b'mod partikolari InvestEU u għandu jwassal għal mill-inqa

  Politika ta’ Koeżjoni: Il-Kummissjoni tħabbar ir-rebbieħa tal-premjijiet REGIOSTARS 2019

  09/10/2019

  Ir-rebbieħa tal-premjijiet annwali REGIOSTARS - li jiċċelebraw proġetti tal-Politika ta’ Koeżjoni mill-aqwa - tħabbru fi Brussell. U r-rebbieħa huma:  Għall-Promozzjoni tat-trasformazzjoni diġitali (Kategorija 1): il-premju mar għand Energy Cells GR, proġett b’kooperazzjoni transkonfinali bejn il-Ġermanja, il-Belġju, Franza u l-Lussemburgu għal konsum tal-enerġija sostennibbli u produzzjoni tal-enerġija rinnovabbli u innovattiva fir-Reġjun Akbar.

  Il-kisbiet ewlenin tal-Politika ta’ Koeżjoni 2014-2020

  26/09/2019

  Preżentazzjoni ġdida tal-kisbiet ewlenin tal-politika tal-koeżjoni fil-perjodu 2014-2020 issa hija disponibbli.  Il-progress lejn il-miri ewlenin tal-politika tal-koeżjoni taħt l-intestatura ta’ Ewropa Intelliġenti, Sostenibbli u Inklussiva huwa ppreżentat ibbażat fuq data tal-monitoraġġ mill-Istati Membri.  Il-miri tal-kisbiet huma mpoġġija fil-kuntest usa’, filwaqt li ċ-ċarts (mħaddma minn #ESIFOpenData) sejrin jiġu aġġornati f’Diċembru ta’ din is-sena bl-aħħa

  Ir-REGIOSTARS huma l-premji tal-Ewropa għall-proġetti reġjonali l-aktar innovattivi.

  19/02/2019

  Kull sena, il-Kummissjoni Ewropea tippremja lil dawk il-proġetti ffinanzjati mill-UE li juru eċċellenza u approċċi ġodda fl-iżviluppi reġjonali. Bl-għan li jispiraw lil reġjuni oħrajn u lil dawk li jimmaniġġjaw il-proġetti madwar l-Ewropa, il-proġetti parteċipanti huma fiċ-ċentru tal-attenzjoni tal-attivitajiet ta’ komunikazzjoni fil-livell Ewropew. Fokus tematiku Ir-REGIOSTARS jingħataw lil proġetti f’ħames kategoriji tematiċi (it-tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, l-iżvi

  Konsultazzjoni pubblika dwar il-fondi tal-UE fil-qasam tal-koeżjoni

  07/03/2018

  Fl-2018, il-Kummissjoni se tagħmel proposti komprensivi għall-ġenerazzjoni li jmiss ta’ programmi finanzjarji tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali ta’ wara l-2020, li hu l-baġit fit-tul tal-UE. Il-proposti tal-Kummissjoni se jitfasslu biex ikun possibbli għall-UE biex twettaq dak li huwa l-iktar importanti, f’oqsma fejn tista’ twettaq iktar minn Stati Membri li jaġixxu waħedhom. Dan jeħtieġ valutazzjoni bir-reqqa kemm ta’ dak li ħadem tajjeb fil-passat kif ukoll ta&rsq

  Il-Kummissjoni tirrapporta dwar il-progress taħt l-impenji globali għal żvilupp urban sostenibbli

  09/02/2018

  Illum fil-Forum Urban Dinji fil-Malasja, il-Kummissjoni tagħti rendikont ta' dak li nkiseb taħt tliet impenji mressqa mill-UE u l-imsieħba tagħha 15-il xahar ilu. Sar progress sinifikanti taħt it-tliet impenji minn meta dawn ġew ippreżentati waqt il-konferenza tan-NU Habitat III f'Ottubru tal-2016, biex tiġi sfruttata l-qawwa tal-urbanizzazzjoni rapida. Il-Kooperazzjoni bejn l-ibliet issa qed tiffjorixxi madwar il-kontinenti u ttieħdu passi importanti lejn definizzjoni unika tal-ibliet fuq livel

  Konsultazzjoni pubblika dwar il-fondi tal-UE fil-qasam tal-koeżjoni

  10/01/2018

  Fl-2018, il-Kummissjoni se tagħmel proposti komprensivi għall-ġenerazzjoni li jmiss ta’ programmi finanzjarji tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali ta’ wara l-2020, li hu l-baġit fit-tul tal-UE. Il-proposti tal-Kummissjoni se jitfasslu biex ikun possibbli għall-UE biex twettaq dak li huwa l-iktar importanti, f’oqsma fejn tista’ twettaq iktar minn Stati Membri li jaġixxu waħedhom. Dan jeħtieġ valutazzjoni bir-reqqa kemm ta’ dak li ħadem tajjeb fil-passat kif ukoll ta&rsq

 •  Il-paġna preċedenti
 • 1
 • 2
 • 3
 •  Il-paġna li jmiss