Inforegio-Newsroom

 Għodod addizzjonali

 
 • Il-Kummissjoni tilqa' l-ftehim politiku dwar REACT-EU

  18/11/2020

  Il-Kummissjoni llum laqgħet il-ftehim politiku bejn il-Parlament Ewropew u l-Istati Membri tal-UE fil-Kunsill dwar il-pakkett tal-Assistenza fl-Irkupru għall-Koeżjoni u għat-Territorji tal-Ewropa (REACT-EU). Dan huwa l-ewwel fajl tal-politika ta' koeżjoni li n-negozjati tat-trilogu tiegħu jiġu konklużi fl-istennija tal-approvazzjoni finali tat-testi legali mill-Plenarja tal-Parlament Ewropew u mill-Kunsill. Il-Kummissarju għall-Koeżjoni u r-Riformi, Elisa Ferreira, qalet: “Nilqa'

  Il-Politika ta' Koeżjoni tal-UE: Il-Kummissjoni tħabbar ir-rebbieħa tal-premjijiet tar-REGIOSTARS tal-2020

  14/10/2020

  Illum, il-Kummissjoni Ewropea ħabbret ir-rebbieħa tal-edizzjoni tal-2020 tal-Premjijiet REGIOSTARS li jippremjaw l-aħjar proġetti tal-politika ta' koeżjoni fl-Unjoni Ewropea kollha. Għall-ewwel darba, l-edizzjoni ta' din is-sena taċ-ċerimonja REGIOSTARS, li qed isseħħ matul it-18-il Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni u l-Bliet, hija kompletament diġitali. Sitt Kummissarji Ewropej ospitaw l-avveniment mill-bogħod: il-Kummissarju għall-Koeżjoni u r-Riformi, Elisa Ferreira; il-Viċi President

  Daxxbord tal-Coronavirus: Ir-rispons tal-Politika ta' Koeżjoni tal-UE għall-kriżi tal-coronavirus

  12/10/2020

  Illum, il-Kummissjoni tħabbar l-ewwel riżultati proviżorji tal-implimentazzjoni tal-Inizjattiva ta' Investiment fir-Rispons għall-Coronavirus (CRII) u tal-Inizjattiva ta' Investiment fir-Rispons għall-Coronavirus Plus (CRII+). Mill-bidu tal-kriżi, u grazzi għall-flessibbiltà introdotta fil-Politika ta' Koeżjoni, l-UE mmobilizzat aktar minn EUR 13-il biljun f'investimenti biex tindirizza l-effetti tal-pandemija tal-coronavirus, permezz tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (

  Il-Pakkett tar-Rebbiegħa tas-Semestru Ewropew: Rakkomandazzjonijiet għal rispons koordinat għall-pandemija tal-coronavirus

  20/05/2020

  Il-Kummissjoni llum ipproponiet rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi (Country-Specific Recommendations, CSRs) li jipprovdu gwida ta' politika ekonomika lill-Istati Membri kollha tal-UE fil-kuntest tal-pandemija tal-coronavirus, b'enfasi fuq l-aktar sfidi urġenti li ġġib magħha l-pandemija u fuq li jiġi rilanċat it-tkabbir sostenibbli. Ir-rakkomandazzjonijiet huma strutturati madwar żewġ għanijiet: Fi żmien qasir, it-taffija tal-konsegwenzi soċjoekonomiċi negattivi gravi tal-pandemija tal

  Inizjattiva ta' Investiment fir-Rispons għall-Coronavirus adottati

  30/03/2020

  Fit-30 ta’ Marzu ġiet addotatta l-Inizjattiva ta’ Investiment fir-Rispons għall-Coronavirus li se tidħol fis-seħħ fl-1 ta’ April.  EUR 37 biljun mill-fondi tal-politika ta’ koeżjoni se jsaħħu is-sistemi tal-kura tas-saħħa, jsostnu l-intrapriżi żgħar u medji, skemi tax-xogħol għall-perjodu qasir u servizzi tal-komunita`. Barra minn hekk il-Fond tas-Solidarjetà tal-UE se jgħin l-aktar pajjiżi milquta.  Mit-total, madwar EUR 8 biljuni se jiġu minn fondi stru

  Kooperazzjoni transfruntiera il-programm Interreg tal-UE jiċċelebra t-30 sena li ilu jressaq liċ-ċittadini eqreb lejn xulxin

  17/02/2020

  Is-sena 2020 timmarka t-30 sena mill-bidu ta' Interreg, il-programm emblematiku tal-UE li għandu l-għan li jinkoraġġixxi l-kooperazzjoni territorjali bejn ir-reġjuni tal-fruntiera. Fid-dawl ta' din is-sena ta' ċelebrazzjoni, il-Kummissarju għall-Koeżjoni u r-Riformi, Elisa Ferreira, ħarġet l-istqarrija li ġejja: “Interreg huwa programm ferm għal qalbi. Bħala strument uniku ta' kooperazzjoni, appoġġat mill-finanzjament ta' koeżjoni, Interreg jippermetti lir-reġjuni u lill-pajjiżi jaħdmu fli

  il-Politika ta' Koeżjoni: l-involviment taċ-ċittadini biex ikunu żgurati riżultati aħjar

  06/02/2020

  Il-Kummissjoni ddeċidiet li tniedi żewġ azzjonijiet pilota ġodda biex tinvolvi aktar liċ-ċittadini meta jiġu implimentati proġetti ta' koeżjoni fil-prattika. L-għan huwa li jiġi appoġġat l-involviment attiv taċ-ċittadini u tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fil-mod kif il-fondi tal-UE jiġu ppjanati, investiti u mmonitorjati, biex fl-aħħar mill-aħħar jiġu żgurati riżultati aħjar. Skont dawn l-azzjonijiet pilota, l-awtoritajiet ta' ġestjoni tal-fondi ta' Koeżjoni u l-organizzazzjoni

  Panorama 71: Il-ġirien jingħaqdu flimkien biex jiffaċċjaw sfidi globali

  29/01/2020

  Il-komunità tal-ENI CBC tinkludi mijiet ta’ eluf ta' nies li jaħdmu madwar il-fruntieri esterni tal-UE, kemm Ewropej kif ukoll dawk mhux Ewropej, li jaġixxu flimkien biex jagħtu spinta lill-attivitajiet, jistimulaw it-tkabbir ekonomiku u jittrasferixxu l-għarfien. Mid-DĠ NEAR sad-DĠ REGIO, il-pjan huwa li nkomplu nsaħħu l-kooperazzjoni fuq il-fruntieri esterni tal-UE, żviluppata taħt il-Politika tal-Viċinat u l-Politika ta’ Koeżjoni. Fil-prattika, għadu dwar il-bini ta’

 •  Il-paġna preċedenti
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 •  Il-paġna li jmiss