Inforegio-Newsroom

 Għodod addizzjonali

 
 • Viżjoni fit-tul għaż-żoni rurali: għal żoni rurali tal-UE aktar b'saħħithom, konnessi, reżiljenti u prosperużi

  30/06/2021

  Illum il-Kummissjoni Ewropea ressqet viżjoni fit-tul għaż-żoni rurali tal-UE, li tidentifika l-isfidi u t-tħassib li qed jiffaċċjaw, kif ukoll tenfasizza wħud mill-aktar opportunitajiet promettenti li huma disponibbli għal dawn ir-reġjuni. Abbażi ta' prospettivi u konsultazzjonijiet wiesgħa maċ-ċittadini u ma' atturi oħra fiż-żoni rurali, il-Viżjoni tal-lum tipproponi Patt Rurali u Pjan ta' Azzjoni Rurali, li għandhom l-għan li jagħmlu ż-żoni rurali tagħna aktar b'saħħithom, konnessi, reżiljenti u prosperużi.

  NextGenerationEU: Il-Kummissjoni tgħaddi EUR 800 miljun mill-ewwel pagamenti biex tinkoraġġixxi l-irkupru u r-reżiljenza tal-kriżi

  28/06/2021

  Illum il-Kummissjoni żborżat EUR 800 miljun f'pagamenti permezz ta' NextGenerationEU, l-istrument temporanju biex jiffinanzja l-irkupru tal-Ewropa u jinkoraġġixxi ekonomija aktar ekoloġika, aktar diġitali u reżiljenti wara l-pandemija.

  Il-Kummissjoni sodisfatta bl-adozzjoni ta' pakkett leġiżlattiv għall-Politika ta' Koeżjoni 2021-2027 ta' EUR 373 biljun

  25/06/2021

  Il-Kummissjoni Ewropea sodisfatta bl-adozzjoni tal-ftehimiet politiċi dwar il-pakkett leġiżlattiv għall-Politika ta' koeżjoni 2021-2027 ta' EUR 373 biljun mill-Parlament Ewropew u l-iffirmar tagħhom miż-żewġ koleġiżlaturi. Dan jimmarka l-pass finali tal-proċedura leġiżlattiva u jippermetti d-dħul fis-seħħ tal-leġiżlazzjoni ta' Koeżjoni fl-1 ta' Lulju.

  Il-Kummissjoni tilqa' l-ftehim politiku dwar REACT-EU

  18/11/2020

  Il-Kummissjoni llum laqgħet il-ftehim politiku bejn il-Parlament Ewropew u l-Istati Membri tal-UE fil-Kunsill dwar il-pakkett tal-Assistenza fl-Irkupru għall-Koeżjoni u għat-Territorji tal-Ewropa (REACT-EU). Dan huwa l-ewwel fajl tal-politika ta' koeżjoni li n-negozjati tat-trilogu tiegħu jiġu konklużi fl-istennija tal-approvazzjoni finali tat-testi legali mill-Plenarja tal-Parlament Ewropew u mill-Kunsill. Il-Kummissarju għall-Koeżjoni u r-Riformi, Elisa Ferreira, qalet: “Nilqa'

  Daxxbord tal-Coronavirus: Ir-rispons tal-Politika ta' Koeżjoni tal-UE għall-kriżi tal-coronavirus

  12/10/2020

  Illum, il-Kummissjoni tħabbar l-ewwel riżultati proviżorji tal-implimentazzjoni tal-Inizjattiva ta' Investiment fir-Rispons għall-Coronavirus (CRII) u tal-Inizjattiva ta' Investiment fir-Rispons għall-Coronavirus Plus (CRII+). Mill-bidu tal-kriżi, u grazzi għall-flessibbiltà introdotta fil-Politika ta' Koeżjoni, l-UE mmobilizzat aktar minn EUR 13-il biljun f'investimenti biex tindirizza l-effetti tal-pandemija tal-coronavirus, permezz tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (

  Il-Pakkett tar-Rebbiegħa tas-Semestru Ewropew: Rakkomandazzjonijiet għal rispons koordinat għall-pandemija tal-coronavirus

  20/05/2020

  Il-Kummissjoni llum ipproponiet rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi (Country-Specific Recommendations, CSRs) li jipprovdu gwida ta' politika ekonomika lill-Istati Membri kollha tal-UE fil-kuntest tal-pandemija tal-coronavirus, b'enfasi fuq l-aktar sfidi urġenti li ġġib magħha l-pandemija u fuq li jiġi rilanċat it-tkabbir sostenibbli. Ir-rakkomandazzjonijiet huma strutturati madwar żewġ għanijiet: Fi żmien qasir, it-taffija tal-konsegwenzi soċjoekonomiċi negattivi gravi tal-pandemija tal

  Inizjattiva ta' Investiment fir-Rispons għall-Coronavirus adottati

  30/03/2020

  Fit-30 ta’ Marzu ġiet addotatta l-Inizjattiva ta’ Investiment fir-Rispons għall-Coronavirus li se tidħol fis-seħħ fl-1 ta’ April.  EUR 37 biljun mill-fondi tal-politika ta’ koeżjoni se jsaħħu is-sistemi tal-kura tas-saħħa, jsostnu l-intrapriżi żgħar u medji, skemi tax-xogħol għall-perjodu qasir u servizzi tal-komunita`. Barra minn hekk il-Fond tas-Solidarjetà tal-UE se jgħin l-aktar pajjiżi milquta.  Mit-total, madwar EUR 8 biljuni se jiġu minn fondi stru

  Kooperazzjoni transfruntiera il-programm Interreg tal-UE jiċċelebra t-30 sena li ilu jressaq liċ-ċittadini eqreb lejn xulxin

  17/02/2020

  Is-sena 2020 timmarka t-30 sena mill-bidu ta' Interreg, il-programm emblematiku tal-UE li għandu l-għan li jinkoraġġixxi l-kooperazzjoni territorjali bejn ir-reġjuni tal-fruntiera. Fid-dawl ta' din is-sena ta' ċelebrazzjoni, il-Kummissarju għall-Koeżjoni u r-Riformi, Elisa Ferreira, ħarġet l-istqarrija li ġejja: “Interreg huwa programm ferm għal qalbi. Bħala strument uniku ta' kooperazzjoni, appoġġat mill-finanzjament ta' koeżjoni, Interreg jippermetti lir-reġjuni u lill-pajjiżi jaħdmu fli

 •  Il-paġna preċedenti
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 •  Il-paġna li jmiss