Ir-REGIOSTARS huma l-premji tal-Ewropa għall-proġetti reġjonali l-aktar innovattivi.

 Għodod addizzjonali

 
19/02/2019

Kull sena, il-Kummissjoni Ewropea tippremja lil dawk il-proġetti ffinanzjati mill-UE li juru eċċellenza u approċċi ġodda fl-iżviluppi reġjonali. Bl-għan li jispiraw lil reġjuni oħrajn u lil dawk li jimmaniġġjaw il-proġetti madwar l-Ewropa, il-proġetti parteċipanti huma fiċ-ċentru tal-attenzjoni tal-attivitajiet ta’ komunikazzjoni fil-livell Ewropew.

Fokus tematiku

Ir-REGIOSTARS jingħataw lil proġetti f’ħames kategoriji tematiċi (it-tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, l-iżvilupp urban u s-suġġett tas-sena).

Fl-2019, ir-REGIOSTARS huma ffokati fuq ħames oqsma li huma kruċjali għall-futur tal-politika reġjonali tal-UE:

  • il-promozzjoni tat-trasformazzjoni diġitali;
  • il-konnessjoni tal-aħdar, il-blu u l-griż;
  • il-ġlieda kontra l-inugwaljanza u l-povertà;
  • il-bini ta’ bliet reżiljenti għat-tibdil fil-klima;
  • il-modernizzazzjoni tas-servizzi tas-saħħa.

Akkademiċi ta’ livell għoli sejrin jivvalutaw l-applikazzjonijiet tal-proġetti sottomessi u jagħżlu r-rebbieħa.

Barra minn hekk, il-pubbliku sejjer jagħżel ir-rebbieħ tiegħu permezz ta’ votazzjoni online u sejjer jippremja lil wieħed mill-proġetti bil-premju tal-Għażla tal-pubbliku.

Fil-Gwida għall-Applikanti hemm aktar dettalji dwar il-kategoriji tal-premji.

Kif tapplika?

Il-Gwida għall-Applikanti tagħtik l-informazzjoni neċessarja kollha biex il-proġett tiegħek ikun rebbieħ. Flimkien ma’ deskrizzjoni dettaljata tal-kategoriji tal-premji ta’ din is-sena, il-kriterji tal-eliġibbiltà u dawk tal-aġġudikazzjoni, din il-Gwida fiha manwal prattiku sabiex jiggwidak matul il-proċess. 

Il-pjattaforma online għall-applikazzjonijiet se tkun miftuħa bejn id-19 ta’ Frar u d-9 ta’ Mejju 2019. 

Ir-rebbieħa fil-ħames kategoriji, u r-rebbieħ tal-għażla tal-pubbliku, se jirċievu l-premju li tant jistħoqqilhom fiċ-ċerimonja festiva tar-REGIOSTARS, li se ssir fi Brussell f’Ottubru 2019.

 

Aħbarijiet