Is-Seba’ Forum dwar il-Koeżjoni (Webstreaming)

 Għodod addizzjonali

 
27/06/2017

Is-Seba’ Forum dwar il-Koeżjoni, li se jsir fis- 26-27ta’ Ġunju 2017 fi Brussell, huwa avveniment politiku fuq skala kbira li jsir kull tliet snin, u jlaqqa' flimkien lil aktar minn 700 persuna inklużi rappreżentanti ta’ livell għoli mill-istituzzjonijiet Ewropej, gvernijiet ċentrali, rappreżentanti reġjonali u lokali, sħab ekonomiċi u soċjali, NGOs u akkademiċi. Id-diskorsi prinċipali se jsiru mill-President tal-Kummissjoni Ewropea, Jean-Claude Juncker, u l-President tal-Parlament Ewropew, Antonio Tajani, u l-Prim Ministru ta' Malta, Joseph Muscat.

. L-avveniment se jinkludi numru ta’ diskorsi ewlenin addizzjonali, tliet dibattiti mill-bord u tliet workshops paralleli dwar kwistjonijiet kritiċi relatati mal-futur tal-Ewropa u l-futur tal-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej.

L-avveniment se jkun stadju importanti fil-preparazzjonijiet għall-qafas għal wara l-2020 għall-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej. Il-politika ta’ koeżjoni jeħtieġ li tirrifletti fuq l-isfida esiġenti sabiex tagħmel l-ekonomija tal-Ewropa aktar inklużiva, kompetittiva u reżiljenti u għandha tindirizza l-mistoqsijiet imqajma mill- White paper dwar il-ġejjieni tal-Ewropa  dwar il-valur miżjud tal-politiki tal-UE, is-sussidjarjetà, u d-diskrepanzi bejn it-twegħid u t-twettiq.

Il-Forum huwa opportunità unika għal dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet, għall-partijiet ikkonċernati u għall-prattikanti sabiex jiddiskutu kif il-politiki tal-UE jistgħu jtejbu l-kundizzjonijiet tal-għajxien u l-opportunitajiet għaċ-ċittadini Ewropej kollha kontra l-isfond tal-globalizzazzjoni, il-bidla teknoloġika u l-inugwaljanzi li qed jikbru. Dan huwa possibbiltà sabiex tiġi fformulata risposta tal-politika ta’ koeżjoni għall-isfidi ekonomiċi u soċjali ewlenin għall-Unjoni Ewropea u sabiex jitjieb l-ilħuq tar-riżultati għaċ-ċittadini.

Il-Forum se jippreċedi l-adozzjoni tas-Seba’ Rapport dwar il-Koeżjoni, sabiex b’hekk il-konklużjonijiet mid-dibattitu mar-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili jkunu jistgħu jiddaħħlu fir-rapport.

Conference Agenda 

 

Live Webstreaming

DAY 1 : 26/06/2017: English, French, German, Italian, Spanish, Polish, Romanian for all sessions and Bulgarian for workshop 1.

DAY 2 : 27/06/2017: English, French, German, Italian, Spanish, and Polish

Postijiet: Charlemagne Building, Brussell
Dati : 26-27/06/2017

Segwina fuq Twitter: #EU7CF @EU_Regional

Parteċipazzjoni permezz ta’ stedina biss

Aġenda tal-Konferenza 

Informazzjoni prattika


Għall-informazzjoniREGIO-B1-WORKSHOPS-AND-SEMINARS@ec.europa.eu

L-avveniment se jixxandar fuq il-web.

Is-Seba’ Forum dwar il-Koeżjoni

Aħbarijiet