Konslutazzjonijiet (Politika Reġjonali)

Konslutazzjonijiet miftuħa: agħtina l-opinjoni tiegħek billi tieħu sehem f’konsultazzjoni miftuħa.

Konsultazzjonijiet magħluqa: sir af dwar ir-riżultati tal-konslutazzjonijiet li għalqu.

Konslutazzjonijiet miftuħa

Konsultazzjonijiet magħluqa

Public consultation on Interregional Innovation Investment supported by the European Regional Development Fund (ERDF)

Policy activity

Regional policy, Interregional cooperation, Innovation, Investment

Target group

This consultation is open to all citizens and stakeholders of the EU interested in innovation driven growth in the Cohesion Policy. Contributions are particularly sought from stakeholders from regional innovation ecosystems, which are actively involved in making innovation happen in the EU

Date 30/08/2020 - 30/09/2020


Ex post evaluation of major projects supported by the European Regional Development Fund (ERDF) and Cohesion Fund between 2000 and 2013

Oqsma ta' politika

Politika Reġjonali, Trasport

Grupp fil-mira

Il-konsultazzjoni għandha l-għan li timmira u tilqa’ kontribuzzjonijiet mill-partijiet ikkonċernati li ġejjin li għandhom esperjenza fit-tfassil, fl-implimentazzjoni u/jew fil-valutazzjoni ta’ proġetti maġġuri fil-qasam tat-Trasport: l-awtoritajiet reġjonali/nazzjonali u l-awtoritajiet maniġerjali għall-Programmi Operazzjonali tal-FEŻR/FK, il-promoturi tal-proġett/il-benefiċjarji ta’ proġetti maġġuri tat-trasport appoġġjati mill-FEŻR/FK, l-operaturi ekonomiċi fis-settur tat-trasport, l-NGOs jew il-gruppi ta’ interess, l-esperti u l-akkademiċi speċjalizzati fit-trasport. Iċ-ċittadini li jixtiequ jipparteċipaw fil-konsultazzjoni huma mistiedna jagħmlu dan.

Data 11/04/2018 - 23/05/2018


Konsultazzjoni pubblika dwar il-fondi tal-UE fil-qasam tal-koeżjoni

Oqsma ta' politika

Regional policy, Impjiegi u affarijiet soċjali, L-inklużjoni soċjali, L-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali

Grupp fil-mira

Din il-konsultazzjoni hija miftuħa għaċ-ċittadini u l-partijiet ikkonċernati kollha interessati fil-politika ta’ Koeżjoni, inklużi l-benefiċjarji ta’ programmi u fondi tal-UE bħall-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali, il-korpi intergovernattivi u mhux governattivi, l-istituzzjonijiet akkademiċi, is-soċjetà ċivili u l-intrapriżi.

Data 10/01/2018 - 09/03/2018


Konsultazzjoni pubblika: Speċjalizzazzjoni intelliġenti: Approċċ ġdid Ewropew dwar it-tkabbir u l-impjiegi permezz ta’ strateġiji reġjonali tar-riċerka u l-innovazzjoni

Oqsma ta' politika

Politika ta' Koeżjoni, Politika dwar ir-riċerka u l-innovazzjoni, politika dwar l-industrija, politika dwar l-edukazzjoni u politiki relatati (suq uniku diġitali, unjoni tal-enerġija, pjan ta' tkabbir u investiment, suq intern, eċċ.)

Grupp fil-mira

Din il-konsultazzjoni hi miftuħa għaċ-ċittadini u l-partijiet ikkonċernati tal-UE li huma interessati fit-tkabbir xprunat mill-innovazzjoni fil-Politika ta' Koeżjoni. Huma mfittxija b'mod partikolari kontribuzzjonijiet mingħand partijiet ikkonċernati li huma attivament involuti fit-twettiq tal-innovazzjoni fl-UE.

Data 21/12/2016 - 24/03/2017


Konsultazzjoni dwar il-valutazzjoni ex post tal-FEŻR u tal-Fond ta' Koeżjoni 2007-2013

Oqsma ta' politika

Regional policy

Grupp fil-mira

All citizens and organizations are welcome to contribute to this consultation.

Contributions are particularly sought from stakeholders directly involved during the 2007-2013 programming period.

Data 03/02/2016 - 27/04/2016


Konsultazzjoni dwar kif negħlbu l-ostakli f’reġjuni tal-fruntiera

Oqsma ta' politika Minbarra l-politika reġjonali u l-koeżjoni territorjali, il-konsultazzjoni tkopri l-oqsma ta’ politika kollha prinċipali (il-kummerċ, l-impjiegi, l-edukazzjoni, it-trasport, ir-riċerka, l-enerġija, eċċ.)
Grupp fil-mira B’mod partikolari qegħdin infittxu kontribuzzjonijiet mingħand iċ-ċittadini fir-reġjuni tal-fruntieri (tal-Istati Membri tal-UE u fiż-żoni tal-fruntiera ma’ pajjiżi tal-EFTA/ŻEE); awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali; entitajiet intergovernattivi u nongovernattivi; istituzzjonijiet akkademiċi Is-soċjetà ċivili u l-intrapriżi involuti f’attivitajiet transkonfinali
Data 21/09/2015 - 21/12/2015


Konsultazzjoni Pubblika dwar "Id-dimensjoni urbana tal-politiki tal-UE - aspetti ewlenin ta' Aġenda Urbana tal-UE"

Oqsma ta' politika Politika Reġjonali u Urbana
Grupp fil-mira Iċ-ċittadini, l-organizzazzjonijiet u l-partijiet ikkonċernati kollha responsabbli u/jew ikkonċernati dwar l-iżvilupp urban fil-livell tal-UE, nazzjonali, reġjonali u lokali, inklużi l-Istati Membri, l-organizzazzjonijiet, l-akkademja u l-istituzzjonijiet ta' riċerka, in-negozji
Data 18/07/2014 - 26/09/2014


Konsultazzjoni Pubblika dwar l-Istrateġija tal-UE għar-Reġjun tal-Alpi

Oqsma ta' politika l-oqsma ewlenin ta' politka kollha huma kkonċernati (trasport, enerġija, ambjent, kummerċ, impjieg, riċerka, eċċ.)
Grupp fil-mira l-Istati Membri, l-awtorijiet reġjonali u lokali, il-korpi intergovernattivi u mhux governattivi, l-organizzazzjonijiet pubbliċi, l-intrapriżi, is-soċjetà ċivili u l-pubbliku ġenerali
Data 16/07/2014 - 15/10/2014


Konsultazzjoni dwar l-Istrateġija tal-UE għar-Reġjun tal-Adrijatiku u tal-Jonju (EN)

Oqsma ta' politika Politika Reġjonali
Grupp fil-mira Stati Membri, pajjiżi barra l-UE, awtoritajiet reġjonali u lokali, entitajiet inter-Governattivi u non-Governattivi, organizzazzjonijiet pubbliċi, intrapriżi, soċjetà ċivili u pubbliku ġenerali
Data tal-għeluq 25/10/2013 - 17/01/2014


Consultation on the proposed EU Green Public Procurement (GPP) criteria for waste water infrastructure works

Oqsma ta' politika Green Public Procurement
Grupp fil-mira Member States national or regional authorities, companies and business associations, suppliers, SMEs, researchers, civil society
Data tal-għeluq From 19 September to 14 December 2012


Consultation on the Conclusions of the Fifth Report on Economic and Social Cohesion

Oqsma ta' politika Social, Economic and Territorial Cohesion
Grupp fil-mira Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Data tal-għeluq From 12.11.2010 to 31.01.2011


Consultation on the EU Strategy for the Danube Region

Oqsma ta' politika All the major policy fields are concerned: transport, energy, environment, trade, employment, research, etc...
Grupp fil-mira Member States, Regional and Local Authorities, Inter-Governmental and Non-Governmental Bodies, Public Organisations, Enterprises, civil society and the general public
Data tal-għeluq 12.04.2010


Green Paper on Territorial Cohesion - Turning territorial diversity into strength

Oqsma ta' politika Cohesion Policy
Grupp fil-mira Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Data tal-għeluq 28.02.2009


Consultation on the EU Strategy for the Baltic Sea Region

Oqsma ta' politika Cohesion Policy
Grupp fil-mira Stakeholders in the Baltic Sea Region: Member States, Regional and Local Authorities, Inter-Governmental Bodies and Non-Governmental Bodies, non Member States, the private sector and the general public.
Data tal-għeluq 31.12.2008


Strategy for the Outermost Regions: Achievements and Future Prospects

Oqsma ta' politika Cohesion Policy
Grupp fil-mira Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Data tal-għeluq March 31, 2008


Growing Regions, growing Europe: Public Consultation on the future of EU Cohesion Policy

Oqsma ta' politika Cohesion Policy
Grupp fil-mira Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Data tal-għeluq January 31, 2008


Cohesion policy and cities: the urban contribution to growth and jobs in the regions

Oqsma ta' politika Urban contribution to growth and jobs in the regions
Grupp fil-mira All
Data tal-għeluq February 17, 2006


Cohesion Policy in Support of Growth and Jobs: Community Strategic Guidelines, 2007-2013

Oqsma ta' politika Cohesion Policy 2007-2013
Grupp fil-mira All
Data tal-għeluq September 30, 2005


Practical guide to communication on the Structural Funds 2000-2006

Oqsma ta' politika Information and publicity on the Structural Funds
Grupp fil-mira Those in charge of information activities within the management authorities and all other organisations taking part in the implementation of information and publicity actions.
Data tal-għeluq December 15, 2003


Guidelines on criteria and modalities of implementation of structural funds in the electronic communications sector

Oqsma ta' politika Mid-term review of structural funds
Grupp fil-mira Regional and local authorities
Data tal-għeluq 5 July 2003


Dialogue with associations of local and regional authorities

Oqsma ta' politika Follow-up on the White Paper on European Governance
Grupp fil-mira Regional and local authorities
Data tal-għeluq 23 May 2003


Regional development and cohesion in the European Union

Oqsma ta' politika Regional development and cohesion
Grupp fil-mira European citizens
Data tal-għeluq 2004


X’hemm ġdid