Is-seba' rapport ta' progress dwar il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali

 Għodod addizzjonali

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period :
Date : 09/10/2017

Illum il-Kummissjoni qed tippubblika s-Seba' Rapport dwar il-Koeżjoni, li jħoss il-polz tar-reġjuni tal-UE, jislet lezzjonijiet mill-infiq tal-koeżjoni matul is-snin tal-kriżi u jistabbilixxi l-qafas għall-politika ta' koeżjoni wara l-2020.

Filwaqt li janalizza l-istat attwali tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali tal-UE, ir-rapport dwar il-Koeżjoni jqiegħed l-Unjoni taħt lenti: l-ekonomija tal-Ewropa qed tirpilja iżda għadhom jeżistu inugwaljanzi bejn u fost l-Istati Membri.

L-investiment pubbliku fl-UE għadu taħt il-livelli ta' qabel il-kriżi iżda r-reġjuni u l-Istati Membri jeħtieġu aktar appoġġ biex jilqgħu l-isfidi li ġew identifikati fid-dokument ta' riflessjoni dwar il-ġejjieni tal-finanzi tal-UE; ir-revoluzzjoni diġitali, il-globalizzazzjoni, it-tibdil demografiku u l-koeżjoni soċjali, il-konverġenza ekonomika u t-tibdil fil-klima.

More information :

Seventh Report on Economic, Social and Territorial Cohesion

Publications