Il-politika ta’ koeżjoni: Rapport strateġiku tal-2013 dwar l-implimentazzjoni tal-programm għal bejn l-2007 u l-2013

 Għodod addizzjonali

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Greek English French Maltese Dutch Polish
Period : 2007-2013
Date : 18/04/2013

Dan ir-rapport jipprovdi t-tieni ħarsa ġenerali strateġika tal-implimentazzjoni talprogrammi ta’ politika ta’ koeżjoni għal bejn l-2007 u l-2013 li se jintemmu fl-2015. L-ewwel rapport ġie ppreżentat f'Marzu tal-2010 Dan ir-rapport jiġbor fil-qosor is- 27 rapport strateġiku ppreżentati mill-Istati Membri fi tmiem l-2012.

Il-politika ta’ koeżjoni tinvesti biex timmodernizza l-ekonomiji nazzjonali u reġjonali billi tappoġġja l-innovazzjoni u l-ħolqien tal-impjiegi fl-SMEs, ir-R&Ż, is-swieq taxxogħol u l-kapital uman, billi tibni infrastrutturi ta’ netwerks prinċipali, tipproteġi lambjent, ittejjeb l-inklużjoni soċjali u tibni l-kapaċità amministrattiva. Limplimentazzjoni effettiva tal-politika saret saħansitra iktar importanti wara l-2008 fid-dawl tal-kriżi ekonomika peress li hija tiżgura t-tkomplija tal-investiment pubbliku fil-kuntest tal-konsolidazzjoni fiskali f’bosta Stati Membri.

Ir-rapporti jipprovdu ħarsa ġenerali lejn l-isfidi soċjoekonomiċi li l-Istati Membri qed jiffaċċjaw u l-implimentazzjoni tal-programmi ffinanzjati mill-UE f’perjodu ta’ diffikultà storika. B’hekk, dawn jikkontribwixxu biex tissaħħaħ it-trasparenza fittwettiq tal-għanijiet tal-politika ta’ koeżjoni u r-responsabbiltà għalih.

More information :

Cohesion policy: Strategic report 2012-2013 on the implementation of the current round of programmes 2007-2013

Publications