Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej: Nagħmlu differenza, kuljum

 Għodod addizzjonali

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 16/12/2019

L-istat ta’ implimentazzjoni għall-2019 - riżultati ewlenin għal kull fond

Mill-bidu tal-perjodu ta’ programmazzjoni 2014-2020, il-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej wasslu massa kritika ta’ investimenti per-mezz ta’ ġestjoni kondiviża bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri. Il-Fondi li għandhom l-għan li jiksbu konverġenza soċjoekonomika, reżiljenza u koeżjoni territorjali, jgħinu biex jindirizzaw kemm l-isfidi attwali kif ukoll dawk emerġenti, filwaqt li jistabbilixxu l-pedament għall-futur soste-nibbli tal-Unjoni Ewropea.

More information :

Strategic reports

Publications