80 miżura ta’ simplifikazzjoni fil-politika ta’ koeżjoni 2021-2027

 Għodod addizzjonali

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2021-2027
Date : 29/06/2018

Għall-impriżi u għall-imprendituri li jibbenefikaw mis-sostenn tal-UE, il-qafas il-ġdid joffri inqas burokrazija, b’modi aktar sempliċi biex jintalbu l-pagamenti li jużaw għażliet ta’ spejjeż simplifikati. Sabiex ikun hemm sinerġiji aħjar, ġabra unika ta’ regoli issa tkopri seba’ fondi tal-UE implimentati fi sħubija mal-Istati Membri (“ġestjoni kondiviża”). Il-Kummissjoni tipproponi wkoll kontrolli eħfef għall-programmi li fil-passat ikunu kisbu riżultati tajbin, b’dipendenza akbar fuq is-sistemi nazzjonali u l-estensjoni tal-prinċipju tal-“awditu uniku”, sabiex tiġi evitata d-duplikazzjoni tal-kontrolli.

More information :

L-Iżvilupp reġjonali u l-koeżjoni wara l-2020: il‑qafas il-ġdid f’daqqa t’għajn

Publications