Gwida dwar il-metodoloġija għall- Analiżi ta’ l-Ispejjeż u l-Benefiċċji

 Għodod addizzjonali

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 01/08/2006

L-għan ta’ dan id-dokument hu li jippreżenta sett ta’ regoli prattiċi li se jwasslu għal aktar konsistenza u preċiżjoni fl-analiżi li jsiru fil-futur dwar l-ispejjeż u l-benefiċċji (is-CBA) għall-applikazzjonijiet ta’ l-ERDF u tal-Fond ta’ Koeżjoni u għalhekk biex jittieħdu deċiżjonijiet aħjar.

Hu maħsub biex jintuża mill-awtoritajiet li jmexxu li jikkummissjonaw analiżijiet dwar lispejjeż u l-benefiċċji jew li jwettquhom internament. Iżda, mhux maħsub bħala gwida jew manwal dwar kif issir l-analiżi ta’ l-ispejjeż u l-benefiċċji.

Id-dokument ta’ ħidma jiċċara xi prinċipji ġenerali tas-CBA għal proġetti ewlenin u lproċess biex tiġi determinata l-għotja mill-UE għall-proġetti kollha. Dan huwa bbażat fuq il-prassi miksuba fl-evalwazzjoni tal-proġetti matul il-perjodi ta’ ipprogrammar preċedenti, filwaqt li jqis il-kuntest regolatorju l-ġdid għall-perjodu 2007-2013.

More information :

Evaluation

Publications