Verifika ex-post tal-addizzjonalità għall-perjodu 2007-2013

 Għodod addizzjonali

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 23/03/2017

L-addizzjonalità hija prinċipju tal-politika ta’ koeżjoni tal-Unjoni Ewropea li għandha l-għan li tiżgura li l-Fondi Strutturali 1 jikkomplementaw imma ma jieħdux post l-infiq pubbliku ekwivalenti ta’ Stat Membru.

L-Artikolu 15 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 jispeċifika li l-Kummissjoni għandha tivverifika l-addizzjonalità fl-objettiv ta’ Konverġenza f’kooperazzjoni ma’ kull Stat Membru kkonċernat sal-aħħar tal-2016 u għandha tippubblika r-riżultati ta’ dan l-eżerċizzju. Iżda, skont ir-regolamenti, minkejja li l-Kroazja għandha sena addizzjonali għal dan il-proċess ta’ verifika, l-awtoritajiet Kroati ddeċidew li jissottomettu d-dokumentazzjoni kollha sena kmieni.

Għalhekk, dan ir-rapport jagħlaq il-verifika ta’ addizzjonalità għall-perjodu ta’ pprogrammar 2007-2013 wara li twettqu l-verifiki ex-ante u ta’ nofs it-terminu fl-2007 u fl-2011–2012 rispettivament.

Publications