Nota ta’ gwida dwar il-COCOF dwar it-trattament ta’ assistenza retrospettiva tal-UE tul il-perjodu ta’ bejn l-2007 u l-2013

 Għodod addizzjonali

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 29/03/2012

L-appoġġ retrospettiv jirrappreżenta l-għoti ta’ assistenza tal-UE min-naħa ta’ awtorità maniġerjali, għal operazzjoni li diġà tkun ġarrbet nefqa mir-riżorsi nazzjonali jew li diġà tkun lesta qabel ma jkun hemm applikazzjoni formali għal assistenza tal-UE jew qabel ma din tingħata - minn hawn 'il quddiem “assistenza retrospettiva tal-UE”.

Publications