Gwida dwar it-trattament tal-izbalji li nghatat informazzjoni dwarhom fir-rapporti annwali ta' kontroll

 Għodod addizzjonali

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 07/12/2011

Id-dokument preżenti jimmira biex jipprovdi gwida addizzjonali billi jiċċara lmistoqsijiet ewlenin imqajma mill-Istati Membri (SM) dwar ir-rati tal-iżbalji murija fir-Rapport Annwali ta' Kontroll (ACR) u l-impatt ta’ dawn ir-rati tal-iżbalji flopinjoni tal-awditjar tal-Awtorità tal-Awditjar (AA).

Publications