Nota ta' Informazzjoni dwar Indikaturi ta' Frodi għall-FEŻR, il-FSE u l-FK

 Għodod addizzjonali

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 18/02/2009

Din in-nota ta' informazzjoni tipprovdi lista ta' skemi ta' frodi u indikaturi ta' frodi relatati li jistgħu jkunu rilevanti fil-qasam tal-azzjonijiet strutturali bl-għan lititqajjem kuxjenza dwar il-frodi fl-Istati Membri ħalli s-sistemi ta' ġestjoni u kontroll ikunu jistgħu jissaħħu biex jipprevjenu u jaqbdu l-frodi b'mod iktar effettiv.

Publications