Zvilupp urban sostenibbli integrat

 Għodod addizzjonali

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 26/03/2014

Il-bliet huma konċentrazzjonijiet spazjali ta’ attivita umana u interazzjonijiet. Huma l-magni tal-ekonomija Ewropea li jipprovdu impjiegi u servizzi u jservu bħla katalisti għll-kreattivita u l-innovazzjoni madwar l-UE. Kważ 70 % tal-popolazzjoni tal-UE tgħx f’żna urbana, u dawn iżżni jiġġneraw aktar minn żwġterzi tal-PDG tal-UE. Madankollu, huma wkoll postijiet fejn problemi persistenti bħll-qgħd, is-segregazzjoni u l-faqar, kif ukoll pressjonijiet ambjentali severi, huma kkonċntrati. Għldaqstant il-politiki segwiti fir-rigward ta’ żni urbani għndhom sinifikat usa’għll-UE kollha kemm hi.

Qed ikun aktar ċr li l-isfidi varji li żżni urbani qed jaffaċċaw –ekonomiċ, ambjentali, klimatiċ, soċali u demografiċ –huma minsuġn u s-suċċss fl-iżilupp urban jista’ jinkiseb biss permezz ta’approċċ integrat. Għldaqstant, miżri li jikkonċrnaw it-tiġid urban fiżku għndhom jiġ kkombinati ma’ miżri li jippromwovu l-edukazzjoni, l-iżilupp ekonomiku, l-inklużoni soċali u l-protezzjoni ambjentali. L-iżilupp ta’ sħbiji b’saħħthom li jinvolvu liċċttadini lokali, lis-soċeta ċvili, lill-ekonomija lokali u l-varji livelli ta’ gvern huwa element indispensabbli. Il-kombinament tal-kapaċtajiet u l-għrfien lokali huwa essenzjali biex jiġ identifikati soluzzjonijiet komuni u biex jinkisbu riżltati aċċttati sew u sostenibbli.

Tali approċċhuwa essenzjalment importanti f’dan iżżien, meta wieħd jara s-serjeta tal-isfidi li l-ibliet Ewropej qed jaffaċċaw attwalment. Huma jvarjaw minn tibdil speċfiku demografiku għll-konsegwenzi ta’ staġar ekonomiku f’termini ta’ ħlqien tal-impjiegi u l-provvediment ta’ servizzi, għll-impatt tat-tibdil fil-klima. L-identifikazzjoni tar-reazzjonijiet effettivi għl dawn l-isfidi se tkun punt essenzjali biex tinkiseb soċeta intelliġnti, sostenibbli, inklużva kif prevista fl-Istrateġja Ewropa 2020.

More information :

L-iżvilupp urban

Publications