Strumenti Finanzjarji fil-Politika ta’ Koezjoni 2014-2020

 Għodod addizzjonali

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 25/03/2014

L-istrumenti finanzjarji jirrappreżentaw mod li juża r-riżorsi b’mod effiċenti għll-implimentazzjoni tar-riżrsi politiċ ta’ koeżoni fl-ilħq tal-objettivi tal-Istrateġja Ewropa 2020. Filwaqt li huma mmirati għll-proġtti b’vijabbilta ekonomika potenzjali, l-istrumenti finanzjarji jipprovdu appoġġgħll-istrumenti permezz ta’ self, garanziji, ekwita u mekkaniżi oħajn li jifilħ għl riskji, possibilment magħudin ma’appoġġtekniku, sussidji tar-rati tal-imgħx jew sussidji tat-tariffi tal-garanzija fi ħan l-istess operazzjoni.

Minbarra l-vantaġġ ovvji tar-riċklaġġta’ fondi fuq perjodu twil, l-istrumenti finanzjarji jgħnu sabiex jiġ mobilizzati koinvestimenti pubbliċ jew privati addizzjonali sabiex jiġ indirizzati n-nuqqasijiet b’konformita mal-prijoritajiet tal-Ewropa 2020 u tal-politika ta’ koeżoni. L-istrutturi ta’ kunsinna tagħom jinvolvu kompetenza u għrfien addizzjonali, u dawn jgħnu sabiex tiżied kemm l-effiċenza kif ukoll l-effikaċa tal-allokazzjoni tar-riżrsi pubbliċ. Barra minn hekk, dawn l-istrumenti jipprovdu firxa ta’ inċntivi sabiex itejbu l-prestazzjoni, inkluż dixxiplina finanzjarja aħar fillivell tal-proġtti appoġġati.

L-istrumenti finanzjarji ilhom ntużw għll-għti ta’ investimenti għll-Fondi Strutturati sa millperjodu ta’ pprogrammar 1994-1999. L-importanza relattiva tagħom żiedet matul il-perjodu ta’pprogrammar attwali 2007-2013 u issa jirrappreżntaw madwar 5 % tar-riżrsi totali tal-Fond Ewropew għll-Iżilupp Reġonali (FEŻ). Fid-dawl tas-sitwazzjoni attawli u l-iskarsezza dejjem tikber tar-riżrsi pubbliċ, l-istrumenti finanzjarji huma mistennija li jkollhom rwol saħnsitra akbar fil-politika ta’ koeżoni fil-perjodu ta’ pprogrammar 2014-2020.

More information :

Financial Instruments in Cohesion Policy 2014-2020

Publications