L-izgurar tal-vizibilità tal-politika ta’ koezjoni: Regoli ta’ informazzjoni u komunikazzjoni 2014-2020

 Għodod addizzjonali

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 25/03/2014

Il-politika ta’ koeżoni hija l-aktar strument ta’ investiment importanti tal-Unjoni Ewropea (EUR 351.8 biljun proposti għll-perjodu 2014-2020) sabiex jintlaħu l-objettivi tal-Istrateġja Ewropa 2020. L-għoti ta’ informazzjoni u l-komunikazzjoni dwar l-għnijiet, l-opportunitajiet ta’ finanzjament u r-riżltati tal-programmi u l-proġtti tal-politika ta’ koeżoni huma għlhekk kompitu prinċpali tal-Awtoritajiet Amministrattivi u tal-benefiċarji fl-Istati Membri billi jindirizzaw mistoqsijiet bħl:

  • X’opportunitajiet ta’ investiment jeżstu?
  • Benefiċjarju kif jista’ jindirizza kwistjonijiet ta’ pubbliċta?
  • Min qiegħed jiġi ffinanzjat u għal liema skop?

L-għoti ta’ informazzjoni lill-benefiċarji potenzjali dwar l-opportunitajiet ta’ finanzjament huwa parti kruċali mill-ġstjoni tal-programm. Sabiex jiġ żurat li l-politika ta’ koeżoni tinvesti fl-aktar proġtti rilevanti u innovattivi, jeħieġli tiġ informata l-akbar udjenza possibbli ta’ benefiċarji potenzjali. Dan isir mhux biss billi jiġ enfasizzati l-opportunitajiet ta’ investiment, iża wkoll billi jintwerew ir-riżltati miksuba. L-Awtoritajiet Amministrattivi, flimkien mal-benefiċarji tal-proġtt, iridu juru r-riżltati ta’dawn l-investimenti liċċttadini tar-reġun kif ukoll lill-mezzi tal-midja u lill-politikanti fil-livelli kollha. Il-kontribwenti fl-UE għndhom id-dritt li jkunu jafu kif qegħin jintefqu flushom.

Bħla effett sekondarju pożttiv, il-politika ta’ koeżoni tal-UE tista’ tikkontribwixxi għt-tisħħtalappoġġpubbliku għll-Unjoni Ewropea b’mod ġnerali, billi tenfasizza l-impatt pożttiv li għndhom ħfna proġtti f’kull wieħd mill-274 reġun madwar l-Unjoni.

More information :

Communicating EU Regional Policy

Publications