Financial Instruments in Cohesion Policy

Financial instruments help to trigger investments on the ground for revenue-generating and cost-saving activities while maximising private investment with minimum public support to deliver the Cohesion Policy objectives of economic, social and territorial cohesion. Financial instruments represent a more efficient and sustainable alternative to complement traditional grant-based support. The European Regional and Development Fund and the Cohesion Fund support projects on the ground through financial products, such as loans, guarantees and equity

 Għodod addizzjonali

 

Aħbarijiet

  Illum, il-Kummissjoni Ewropea adottat żewġ strumenti finanzjarji " off-the-shelf", jiġifieri lesti biex jintużaw għal Investimenti ta' Fondi SEI, biex jiġi ffaċilitat l-aċċess għall-finanzjament għan-negozji ż-żgħar u għall-promoturi ta' proġetti tal-iżvilupp

  Fil-perjodu 2014-2020, il-Kummissjoni qed tinkoraġġixxi lill-Istati Membri jirdoppjaw l-investimenti tagħhom mill-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (SIE) li jintużaw permezz ta' strumenti finanzjarji, bħal self, ekwità u garanziji, skont l-objettivi tal-Pjan ta' Investiment.

  Konformi diġà mar-Regolament dwar il-Fondi SIE u mar-regoli tal-Għajnuna mill-Istat, l-istrumenti finanzjarji "off-the-shelf" huma mfassla biex iżidu t-teħid mill-Istati Membri tal-appoġġ finanzjarju ċirkolanti minflok għotjiet tradizzjonali u biex jikkombinaw riżorsi pubbliċi u privati.

  Diġà jeżistu tliet strumenti ta' dan it-tip. Is-self bi qsim tar-riskji, abbażi tal-qsim tar-riskji bejn ir-riżorsi pubbliċi u privati, u strument ta' garanzija b'limitu massimu, fejn il-flus pubbliċi jaġixxu ta' garanzija kontra l-inadempjenza f'portafoll tas-self tal-bank. Iż-żewġ strumenti jimmiraw li jipprovdu lill-SMEs b'aċċess aħjar għall-finanzjament. It-tielet strument huwa self għar-rinovazzjoni, għall-effiċjenza enerġetika u għal proġetti ta' enerġija rinovabbli fis-settur tal-bini residenzjali.

  Illum, il-Kummissjoni qed tniedi żewġ strumenti addizzjonali:

  • Il-Faċilità ta' ko-investiment biex tipprovdi finanzjament għal start-ups u għall-SMEs. Dan l-appoġġ se jippermettilhom jiżviluppaw il-mudelli kummerċjali tagħhom u jattira finanzjament addizzjonali permezz ta' veikolu ta' investiment kollettiv ġestit minn intermedjarju finanzjarju ewlieni. It-total tal-investiment li jikkombina r-riżorsi pubbliċi u privati jista' jammonta sa €15-il miljun għal kull SME. Fil-perjodu 2007-2013, SAS JEREMIE fir-reġjun Franċiż ta' Languedoc-Roussillon kien eżempju ta' tali faċilità ta' ko-investiment, bl-użu ta' riżorsi mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) biex jiġi attirat il-kapital privat u jsir investiment f'SMEs b'tekonolġija avvanzata fir-reġjun.
  • Il-Fondi għall-iżvilupp urban se jappoġġaw proġetti urbani sostenibbli, pereżempju fit-trasport pubbliku, fl-effiċjenza enerġetika għar-reġenerazzjoni ta' żoni urbani. Il-proġetti għandhom ikunu vijabbli finanzjarjament u parti minn strateġija ta' Żvilupp Urban Sostenibbli Integrat. It-total tal-investiment li jikkombina r-riżorsi pubbliċi u privati jista' jammonta sa €20 miljun għal kull proġett. L-appoġġ se jkun forma ta' fond ta' self ġestit minn intermedjarju finanzjarju b'riżorsi ta' Fondi SIE u kontribuzzjoni ta' mill-anqas 30 % minn kapital privat. Tali Fond għall-Iżvilupp Urban ġie żviluppat f'Pomorskie, il-Polonja, fil-perjodu 2007-2013.

  Għal aktar informazzjoni

Aktar aħbarijiet

We are facing important challenges in Europe. We need to continue boosting economic growth and creating employment. We must do more with less and this can be achieved through financial instruments.

Commission services are committed to making this smarter use of EU resources through financial instruments as a more efficient and sustainable alternative to complement traditional grant-based support. It should be pointed out that financial instruments are not an end in themselves but a policy delivery mechanism.

Besides the obvious advantages of leveraging additional resources and recycling funds over the long term, the repayable nature of financial instruments offers incentives to better performance, including greater financial discipline at the level of supported projects. Last but not least, the reflows from these investments become resources at the disposal of national authorities, that can subsequently be reinvested into further projects.

ESIF and EFSI complementarities

 • European Structural and Investment Funds and European Fund for Strategic Investments complementarities: Ensuring coordination, synergies and complementarity en pdf

Documents

Data

Track the progress in financial instruments under the ESI Funds, their thematic and national allocation and how they are used with our Data Platform.

View the data

Need to know more?

The fi-compass platform maintains a library of documents, country pages, examples and events

Contact

European Commission - DG Regional Policy
Unit B3 - Financial Instruments and relations with International Financial Institutions
Avenue de Beaulieu 5
B-1160 Brussels
Tel: 32 2 29 59332
Fax: +32 2 292 0904
REGIO-B3-FINANCIAL-INSTRUMENTS@ec.europa.eu