Fostering a competitive and sustainable economy to meet our challenges

Malta

 Għodod addizzjonali

 

Programme description

Għanijiet ewlenin

Il-programm għandu l-għan li jrawwem it-tkabbir ekonomiku f’Malta u li jikkontribwixxi sabiex jintlaħqu l-miri ta’ Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv.

Il-programm se jiffoka fuq 8 prijoritajiet ewlenin:

 • it-tisħiħ tar-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni teknoloġika
 • it-tisħiħ tal-aċċess għal, u l-użu u l-kwalità tal-ICT
 • it-tisħiħ tal-kompetittività tal-SMEs
 • l-appoġġ tal-bidla lejn ekonomija b’emissjonijiet baxxi ta’ karbonju
 • il-preservazzjoni u l-protezzjoni tal-ambjent u l-promozzjoni tal-effiċjenza fir-riżorsi
 • il-promozzjoni ta’ trasport sostenibbli u t-tneħħija tal-ostakli fl-infrastruttura tan-netwerks prinċipali
 • il-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali, il-ġlieda kontra l-faqar u d-diskriminazzjoni
 • l-investiment fl-edukazzjoni, it-taħriġ u t-taħriġ vokazzjonali

Il-prijoritajiet tal-finanzjamenti

Ir-riżorsi tal-FEŻR se jkunu investiti f’dan li ġej:

 • it-tibdil fil-klima (18,5 %)
 • il-protezzjoni tal-wirt naturali u kulturali (18 %)
 • l-infrastruttura tar-riċerka u attivitajiet relatati (16 %)
 • l-iżvilupp tan-negozju (14 %)
 • l-enerġija rinnovabbli u l-effiċjenza fl-enerġija (11 %)
 • l-infrastruttura tal-edukazzjoni u s-saħħa (14 %).
 • l-iżvilupp urban sostenibbli (5 %)

Ir-riżorsi tal-Fond ta’ Koeżjoni se jkunu allokati għall-infrastruttura għall-ġestjoni tal-iskart u l-ilma (65 %) u s-sistemi tat-TEN-T u ta’ trasport sostenibbli (35 %).

Il-programm jipprevedi li 6,1 % tar-riżorsi tal-FEŻR se jkunu implimentati permezz ta’ strumenti finanzjarji, li, flimkien mal-kontribuzzjoni ta’ Malta għall-Inizjattiva SME, itella' l-kontribuzzjoni ta’ Malta għall-istrumenti finanzjarji għal 9,2 % tal-allokazzjoni totali tal-FEŻR, tliet darbiet l-allokazzjonijiet għall-istrumenti finanzjarji li saru fil-perjodu ta’ programmazzjoni preċedenti.

Riżultati mistennija

 • l-irduppjar tal-infiq tas-settur privat fir-R&Ż, li jikkontribwixxi biex tintlaħaq il-mira tal-2020 ta’ 2 % tal-PDG investit fir-R&Ż,
 • żieda ta’ 20 % fil-valur miżjud annwali tal-SMEs
 • żieda ta’ ħames darbiet fil-kapaċità tal-enerġija rinnovabbli fotovoltajka installata sabiex tintlaħaq il-mira ta’ 10 % tal-enerġija rinnovabbli sal-2020
 • tneħħija ta’ 6 500 persuna mir-riskju tal-faqar
 • l-irduppjar tal-perċentwal ta’ skart riċiklatt u t-tnaqqis relatat ta’ aktar minn 40 % tal-volum tal-iskart li jmur fil-miżbla

Regions

 • Malta

Funds

 • Cohesion Fund (CF): 217,742,109.00 €
 • Regional Development Fund (ERDF): 362,353,997.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance
 • TO1 - Research and innovation
 • TO10 - Education and training
 • TO2 - Information and communication technologies
 • TO3 - SMEs competitiveness
 • TO4 - Low-carbon economy
 • TO6 - Environment and resource efficiency
 • TO7 - Transport and energy networks
 • TO9 - Social inclusion

Financial information

Total OP budget: 709,109,686.00 €

Total EU contribution: 580,096,106.00 €

CCI number: 2014MT16M1OP001