ESPON

Interreg

 Għodod addizzjonali

 

Programme description

Objettivi ewlenin

L-għan tal-Programm ta’ Kooperazzjoni ESPON 2020 huwa li jappoġġja r-rinfurzar tal-effettività tal-Politika ta’ Koeżjoni tal-UE u politiki u programmi settorjali oħra taħt il-Fondi Strutturali ta’ Investiment Ewropej (SIE) kif ukoll il-politiki ta’ żvilupp territorjali nazzjonali u reġjonali, permezz tal-produzzjoni, it-tixrid u l-promozzjoni ta’ evidenza territorjali li tkopri t-territorju sħiħ tat-28 Stat Membru tal-UE, kif ukoll l-4 Stati Msieħba tal-Islanda, il-Liechtenstein, in-Norveġja u l-Isvizzera.

Il-prijoritajiet ta’ finanzjament

ESPON jiffoka fuq l-Objettiv Tematiku 11 “It-titjib tal-kapaċità istituzzjonali”. Madankollu, minħabba li l-11-il objettiv tematiku kollha għandhom dimensjoni jew impatt territorjali, dawn kollha huma meqjusin rilevanti biex jiġu appoġġjati mill-evidenza territorjali Ewropea prodotta, iġġenerata u mxerrda minn ESPON 2020.

L-impatti mistennija

 • Titjib fil-produzzjoni tal-evidenza territorjali permezz ta’ riċerka u analiżi applikata.
 • Aġġornament tat-trasferiment tal-għarfien u l-użu tal-appoġġ għall-utent analitiku.
 • Titjib tal-osservazzjoni territorjali u tal-għodda għall-analiżi territorjali.
 • Ilħuq u użu usa’ tal-evidenza territorjali.

Regions

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czechia
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • United Kingdom

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 41,377,019.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 48,678,851.00 €

Total EU contribution: 41,377,019.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFIR004