INTERACT

Interreg

 Għodod addizzjonali

 

Programme description

Objettivi ewlenin

Il-Programm għandu l-għan li jsaħħaħ l-effikaċja tal-politika ta' koeżjoni billi jippromwovi l-iskambji ta' esperjenza, it-trasferiment ta' prattiċi tajbin u d-disseminazzjoni ta' approċċi innovattivi fost il-programmi ta' kooperazzjoni territorjali u l-imsieħba.

Prijoritajiet ta' finanzjament

Il-programm għandu żewġ prijoritajiet :

 • It-twassil tas-servizz
 • L-Għajnuna Teknika

L-impatti mistennija

Dan il-programm huwa speċifiku ħafna, peress li jista' jinfluwenza biss il-mod li bih il-programmi ta' kooperazzjoni u l-attivitajiet jistgħu jiġu implimentati b'mod aktar effiċjenti:

 • li jtejjeb il-kapaċità amministrattiva u ta' kontroll ta' aktar minn 84% tal-programmi ta' Kooperazzjoni Territorjali Ewropej (ETC - European Territorial Cooperation)
 • li jtejjeb il-kapaċità fit-tislit u l-komunikazzjoni tar-riżultati tal-programm ta' aktar minn 80% tal-programmi tal-ETC,
 • li jtejjeb il-kapaċità amministrattiva tal-kooperazzjoni sabiex jimplimenta approċċi innovattivi (REKT - Raggruppament Ewropew ta' Kooperazzjoni Territorjali, Fondi Li Jistgħu Jerġgħu Jintużaw, strateġiji makro-reġjonali, eċċ.,) ta' aktar minn 84% tal-programmi tal-ETC.

Regions

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czechia
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • United Kingdom

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 39,392,594.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 46,344,229.00 €

Total EU contribution: 39,392,594.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFIR002