INTERREG EUROPE

Interreg

 Għodod addizzjonali

 

Programme description

Objettivi ewlenin

Il-Programm għandu l-għan li jtejjeb il-politika ta' koeżjoni permezz tal-iskambju tal-esperjenza, it-trasferiment tal-prattika tajba u inizjattivi konġunti bejn ir-reġjuni tal-UE 28 (flimkien man-Norveġja u l-Isvizzera) fuq objettivi tematiċi, bħall-innovazzjoni, l-SMEs, l-ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju u l-protezzjoni ambjentali.

Prijoritajiet ta' finanzjament

Il-Programm sejjer jiffoka fuq erba' prijoritajiet ewlenin:

 • It-tisħiħ tar-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u l-innovazzjoni
 • Il-kompetittività tal-impriżi żgħar u ta' daqs medju
 • L-ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju
 • L-ambjent u l-effiċjenza fir-riżorsi

L-impatti mistennija

Dan il-programm huwa speċifiku ħafna, peress li jista' jinfluwenza biss il-mod li bih il-Programmi Operazzjonali l-oħrajn sejrin jimmobilizzaw il-finanzjament tagħhom fl-objettivi tematiċi kkonċernati, jiġifieri

 • Is-sehem mill-programmi ta' tkabbir u impjiegi influwenzati minn Interreg Europe fil-qasam ta' innovazzjoni: 25%
 • Is-sehem mill-programmi ta' tkabbir u impjiegi influwenzati minn Interreg Europe fil-qasam tal-SMEs: 33%
 • L-ammonti ta' Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (ESIF) immobilizzati fil-qasam tal-ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju, influwenzati minn Interreg Europe: €192 miljun

Regions

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czechia
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • United Kingdom

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 359,326,320.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 426,309,618.00 €

Total EU contribution: 359,326,320.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFIR001