INTERACT

Territorial co-operation

 Għodod addizzjonali

 

Programme description

Objettivi ewlenin

Il-Programm għandu l-għan li jsaħħaħ l-effikaċja tal-politika ta' koeżjoni billi jippromwovi l-iskambji ta' esperjenza, it-trasferiment ta' prattiċi tajbin u d-disseminazzjoni ta' approċċi innovattivi fost il-programmi ta' kooperazzjoni territorjali u l-imsieħba.

Prijoritajiet ta' finanzjament

Il-programm għandu żewġ prijoritajiet :

  • It-twassil tas-servizz
  • L-Għajnuna Teknika

L-impatti mistennija

Dan il-programm huwa speċifiku ħafna, peress li jista' jinfluwenza biss il-mod li bih il-programmi ta' kooperazzjoni u l-attivitajiet jistgħu jiġu implimentati b'mod aktar effiċjenti:

  • li jtejjeb il-kapaċità amministrattiva u ta' kontroll ta' aktar minn 84% tal-programmi ta' Kooperazzjoni Territorjali Ewropej (ETC - European Territorial Cooperation)
  • li jtejjeb il-kapaċità fit-tislit u l-komunikazzjoni tar-riżultati tal-programm ta' aktar minn 80% tal-programmi tal-ETC,
  • li jtejjeb il-kapaċità amministrattiva tal-kooperazzjoni sabiex jimplimenta approċċi innovattivi (REKT - Raggruppament Ewropew ta' Kooperazzjoni Territorjali, Fondi Li Jistgħu Jerġgħu Jintużaw, strateġiji makro-reġjonali, eċċ.,) ta' aktar minn 84% tal-programmi tal-ETC.

Regions

  • Austria
  • Belgium
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Greece
  • Hungary
  • Ireland
  • Italy
  • Latvia
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Malta
  • Netherlands
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Sweden
  • United Kingdom

Funds

  • Regional Development Fund (ERDF): 39,392,594.00 €

Thematic priorities

  • TA - Technical Assistance
  • TO11 - Better public administration

Financial information

Total OP budget: 46,344,229.00 €

Total EU contribution: 39,392,594.00 €

CCI number: 2014TC16RFIR002