Programmi

Sommarju tal-Programmi Operattivi adottati mill-Kummissjoni Ewropea fil-bidu tal-perjodu tal-programmazzjoni jista’ jinstab hawn taħt. Il-programmi huma ppreparati minn kull Stat u/jew minn kull reġjun, u ffinanzjati mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali jew mill-Fond ta’ Koeżjoni.
Huma disponibbli filtri settorjali addizzjonali għal:

 Għodod addizzjonali

 

Programmi nazzjonali

Awstrija

Bulgaria

Belġju

Repubblika Ċeka

Ċipru

Danimarka

Estonja

Finlandja

Franza

Ġermanja

Greċja

Irlanda

Italja

Latvja

Litwanja

Lussemburgu

Ungerija

Malta

Olanda

Polonja

Portugall

Kroazja

Rumanija

Slovenja

Slovakkja

Spanja

Isvezja

Ir-Renju Unit

Kooperazzjoni transkonfinali, transizzjonali u interreġjonali