Benefiċjarji tal-Politika ta’ Koeżjoni tal-Unjoni Ewropea

L-UE għandha r-responsabbiltà li tkun trasparenti dwar l-infiq tal-flus pubbliċi. Din il-mappa tipprovdi kuntatti diretti għal-listi tal-benefiċjarji tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Fond ta’ Koeżjoni. Il-websajts illinkjati huma ġestiti mill-Istat Membru rispettiv, li skont ir-regoli li jirregolaw l-implimentazzjoni tal-fondi 2014-2020 (UE Nru 1303/2013), irid jiġi ppublikat l-isem tal-benefiċjarju, l-attività u l-ammont allokat tal-fondi pubbliċi.

 Għodod addizzjonali

 

Benefiċarji 2014-2020

Benefiċarji

x