Politika reġjonali f'pajjiżek

Awstrija Belġju Bulgaria Ċipru Repubblika Ċeka Danimarka Estonja Finlandja Franza Ġermanja Greċja Ungerija Irlanda Italja Latvja Litwanja Lussemburgu Malta Olanda Polonja Portugall Rumanija Slovakkja Slovenja Spanja Isvezja Ir-Renju Unit Kroazja Portugall Spanja Franza

Politika Reġjonali

Il-politika reġjonali tal-UE hi politika ta' investiment. Hi tappoġġa l-ħolqien tal-impjiegi, il-kompetittività, it-tkabbir ekonomiku, il-kwalità mtejba tal-għajxien u l-iżvilupp sostenibbli. Dawn l-investimenti jappoġġaw it-twassil tal-istrateġija Ewropa 2020.

Jeħtieġ li l-Ewropa ssaħħaħ il-kapaċità ta' innovazzjoni tagħha biex tikkompeti fis-swieq globali u biex iżżomm jew saħansitra ttejjeb l-istil ta' ħajja Ewropew, kif mitlub mill-Kunsill Ewropew......
Ix-xandar pubbliku tal-Estonja ERR mexxa serje ta’ programmi televiżivi fil-Ħarifa li għaddiet li ffukaw fuq l-impatt tal-Fondi Strutturali fuq il-komunitajiet lokali u l-ekonomija.......
Rapport ġdid mill-programm URBACT tal-UE juri kif l-awtoritajiet tal-ibliet jistgħu jieħdu xi passi sempliċi u prattiċi lejn l-ugwaljanza bejn is-sessi permezz tal-ġbir tad-data, il-politika u......
Il-proġett iffinanzjat mill-FEŻR MOBILITAS għandu l-għan li jippromwovi mudelli ta’ mobilità ġodda b’livell baxx ta’ emissjonijiet ta’ karbonju f’żoni turistiċi......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset