Politika reġjonali f'pajjiżek

Awstrija Belġju Bulgaria Ċipru Repubblika Ċeka Danimarka Estonja Finlandja Franza Ġermanja Greċja Ungerija Irlanda Italja Latvja Litwanja Lussemburgu Malta Olanda Polonja Portugall Rumanija Slovakkja Slovenja Spanja Isvezja Ir-Renju Unit Kroazja Portugall Spanja Franza

Politika Reġjonali

Il-politika reġjonali tal-UE hi politika ta' investiment. Hi tappoġġa l-ħolqien tal-impjiegi, il-kompetittività, it-tkabbir ekonomiku, il-kwalità mtejba tal-għajxien u l-iżvilupp sostenibbli. Dawn l-investimenti jappoġġaw it-twassil tal-istrateġija Ewropa 2020.

Il-proġett iffinanzjat mill-FEŻR “‘Net Zero Impact Utility” (Impatt Żero Nett fuq l-Utilitajiet) għandu l-għan li jibdel il-mod kif l-ilma jiġi pproċessat u ddistribwit madwar Malta......
Illum, il-Politika ta' Koeżjoni tal-UE qed tinvesti €4 biljun f'fondi tal-UE f'25 proġett infrastrutturali kbir f'10 Stati Membri. Dan il-pakkett ta' investiment jinvolvi l-Bulgarija, iċ-Ċekja,......
Kull sena, il-Kummissjoni Ewropea tippremja lil dawk il-proġetti ffinanzjati mill-UE li juru eċċellenza u approċċi ġodda fl-iżviluppi reġjonali. Bl-għan li jispiraw lil reġjuni oħrajn u lil dawk li......
Dan il-proġett iffinanzjat mill-FEŻR se jorganizza studju fost it-tfal f'Malta u fi Sqallija f'tentattiv biex itejjeb il-proċess ta’ dijanjosi għall-marda "coeliac" fost it-tfal. Il-marda......

Twitter

ESIF 2014-2020 EU payments (daily update) - Full Dataset