Pienācis laiks izbeigt diskrimināciju vecuma dēļ

Syddanmark, Dānija; Pohja-Eesti, Igaunija; Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Vācija; Rīga, Latvija; Kauno apskritis, Šiaulių apskritis, Lietuva; Pomorskie, Zachodniopomorskie, Polija; Ovre Norrland, Västsverige, Zviedrija; East Anglia, Apvienotā Karaliste

Vecāka gadagājuma darba meklētājiem bieži nākas konstatēt, ka darba meklējumos viņu vecums un pat pieredze tiek uzskatīta par trūkumu. Eiropas teritoriālā sadarbības projekta Baltijas jūras reģionā mērķis ir apstrīdēt dažu darba devēju aizspriedumus un novērst diskriminējošo attieksmi pret vecāka gadagājuma cilvēkiem darbā pieņemšanas praksē.

 Citi rīki

 
Projekta “Best Agers” mērķis ir palīdzēt vecāka gadagājuma cilvēkiem atrast vai saglabāt darbu Projekta “Best Agers” mērķis ir palīdzēt vecāka gadagājuma cilvēkiem atrast vai saglabāt darbu

Laikā, kad daudzās Ziemeļeiropas valstīs samazinās dzimstības rādītāji un pieaug iedzīvotāju novecošanās, tā dēvētais projekts “Best Agers” (jeb “Cilvēki labākajā vecumā”) tiecās demonstrēt gan darba devējiem, gan darbiniekiem demogrāfisko izmaiņu pozitīvos aspektus.

Veselības uzlabošanās nozīmē to, ka lielākā daļa cilvēku turpina būt aktīvi arī pēc zināma vecuma sasniegšanas, kā tas bija ar iepriekšējām paaudzēm, un tāpēc spēj strādāt ilgāk vai nu kā darbinieki, pasniedzēji un treneri, mentori, vai arī kā uzņēmēji.

2010. gadā uzsāktā projekta mērķis bija pievērst uzmanību 55+ vecuma grupas potenciālam un cīnīties pret vispārējo pieņēmumu, ka novecošana vienkārši ir tāds process, kas rada sabiedrībai apgrūtinājumus, piemēram, attiecībā uz veselības aprūpi un tās izmaksām.

Šie mērķi tika sasniegti, veicot analīzes par vecāka gadagājuma darbinieku potenciālo ekonomiskās aktivitātes līmeni un publicējot to rezultātus, kā arī īstenojot izmēģinājuma iniciatīvas, kuru ietvaros vecāka gadagājuma pilsoņu potenciāls tika efektīvi izmantots.

Attieksmes mainīšana pret vecāka gadagājuma darbiniekiem

Projekta vadītājs Hārtvigs Vāgemesters (Hartwig Wagemester) minēja, ka, kamēr lielākos uzņēmumos bija ieviestas uzraudzības sistēmas, lai nodrošinātu, ka tiek pieņemti darbā vecāka gadagājuma darbinieki, bieži mazos un vidējos uzņēmumos tādu nebija, un īpašas problēmas bija darba meklētājiem ar zemu kvalifikāciju. “Mēs esam atraduši uzņēmumus, kas sadarbojas ar mums, lai palīdzētu ieviest un īstenot mūsu politiku,” sacīja Hārtvigs, “un šie uzņēmumi kā bākas rāda pareizo virzienu pārējiem”.

Ir plānots, ka līdz šī projekta beigām aptuveni 70 mazi līdz vidēji uzņēmumi, valsts iestādes un nevalstiskās organizācijas būs pieņēmušas trenera vai pasniedzēja, mentora vai konsultanta amatā kādu “cilvēku labākajā vecumā”. Papildus tam tiek plānots, ka būs izveidotas 140 mentoru un mācekļu attiecības un dažādu vecuma grupu pārstāvji būs izstrādājuši 60 biznesa plānus.

Projekta sasniegto rezultātu piemērs ir Latvijā izveidotā tīmekļa vietne, kas palīdz Rīgā dzīvojošiem vecāka gadagājuma bezdarbniekiem atrast darba devējus ārpus pilsētas. Savukārt Dānijā mentori sniedz atbalstu cilvēkiem, kuriem ir grūtības iesaistīties darba tirgū.

Baltijas jūras reģiona INTERREG IV B programmas 2007.–2013. gadam finansētajā Eiropas teritoriālās sadarbības projektā piedalās 19 oficiālās partneru organizācijas Dānijā, Igaunijā, Vācijā, Latvijā, Lietuvā, Polijā, Zviedrijā un Apvienotajā Karalistē, kā arī viens neoficiāls partneris no Krievijas. Papildus tam projektā piedalās 20 saistītās organizācijas no visa Baltijas jūras reģiona.


Kopējais un ES finansējums


Projektam “Best Agers” kopējais piešķirtais budžets bija EUR 4 423 071, un ES Eiropas Reģionālās attīstības fonda ieguldījums 2007.–2013. gada plānošanas periodā ar Baltijas jūras reģiona INTERREG IV B programmas 2007.–2013. gadam starpniecību bija EUR 3 441 738.


Uzmetuma datums

01/03/2013