“Baltic Manure“ — nopietns projekts! Kūtsmēslu pārvēršana par resursu

Projekts “Baltic Manure” maina sabiedrības priekšstatu par kūtsmēsliem kā atkritumiem, apliecinot, ka tie ir resurss, ko var izmantot dažādos veidos.

 Citi rīki

 
Jaunas apsaimniekošanas tehnoloģijas palīdz pārvērst dzīvnieku izcelsmes atkritumus par resursu, kas nodrošina dažādas uzņēmējdarbības iespējas. Jaunas apsaimniekošanas tehnoloģijas palīdz pārvērst dzīvnieku izcelsmes atkritumus par resursu, kas nodrošina dažādas uzņēmējdarbības iespējas.

Projekta “Baltic Manure” dalībnieki saskata iespējas tur, kur citi redz tikai nepatīkami smakojošus atkritumus. Izstrādājot piemērotas kūtsmēslu apsaimniekošanas tehnoloģijas un atbilstošu politikas normatīvo bāzi, projekts pārvērš dzīvnieku izcelsmes atkritumus par resursu, kas piedāvā virkni uzņēmējdarbības iespēju.

Realitāte

Baltijas jūra ir diezgan piesārņots ūdens baseins, kurā ieplūst pārāk daudz barības vielu. Daļu no šā piesārņojuma rada reģiona plašā lauksaimniecības un lopkopības nozare. Līdz ar to vairojas aļģes.

“Baltic Manure” ir pamatprojekts ES stratēģijā Baltijas jūras reģionam, un tā mērķis ir novērst šo problēmu, pārvēršot atkritumus par resursu. Lai šo mērķi īstenotu, projekta īstenotāji pulcē pētniekus, tehnoloģiju izstrādātājus, administratorus un uzņēmējdarbības līderus, izveidojot trīs savstarpēji saistītus forumus — zināšanu forumu, politikas forumu un uzņēmējdarbības forumu. Šo forumu dalībnieki kopā apspriež to, kā pārvērst kūtsmēslus par enerģijas resursu un lauksaimniecības kultūru mēslojumu.

Rezultāti

Visi trīs forumi kopīgiem spēkiem strādā pie tā, lai gūtu jaunas zināšanas par pašlaik izmantoto lopbarību un lopu mītņu sistēmām, kā arī to ietekmi uz iegūto kūtsmēslu “kvalitāti”. Tiek pētīta atšķirīga agregātstāvokļa kūtsmēslu (cietu un šķidru) ietekme uz vidi, kā arī pašlaik izmantotie tehnoloģiju veidi. Pamatojoties uz šo informāciju, projekta īstenotāji iesaka jaunas tehnoloģijas, kas spēj uzlabot kūtsmēslu apstrādes ķēdes ilgtspēju.

Projekta “Baltic Manure” ietvaros ir veikti lieli ieguldījumi, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību kūtsmēslu apsaimniekošanas tehnoloģiju jomā, tostarp saistībā ar jaunu cieto kūtsmēslu priekšapstrādei paredzētu aprīkojumu biogāzes ražošanai, jaunu vircas paskābināšanās sistēmu un novatorisku procesu kūtsmēslu nošķiršanai. Šie ieguldījumi pozitīvi ietekmē saražoto mēslojumu un kūtsmēslu resursa enerģētisko vērtību, tādējādi nodrošinot lauksaimniekiem jaunu peļņas avotu.

Projekta pēdējā posmā tā īstenotāji izmantos iegūtos rezultātus, lai sagatavotu politikas ieteikumus.

“Lai gan kūtsmēslu apsaimniekošana videi nekaitīgā veidā joprojām ir izaicinājums, šī joma arī sniedz iespējas tiem ekonomikas dalībniekiem, kuri strādā tehnoloģiju izstrādes un lauksaimniecības tehnoloģiju nozarē.”

  • Darijus Valiucko, komunikācijas speciālists, Baltijas jūras reģiona programma 2007.–2013. gadam.

Kopējie ieguldījumi un ES finansējums

Projektā "Baltic Manure" veiktā ieguldījuma kopējā summa ir EUR 3 700 000, un ES Eiropas Reģionālās attīstības fonda ieguldījums 2007.–2013. gada plānošanas periodā ar Baltijas jūras reģiona programmas 2007.–2013. gadam starpniecību ir EUR 2 900 000. Projekta vadošais partneris ir “MTT Agrifood Research Finland”.


Uzmetuma datums

29/04/2014