Gaidāma Baltijas kopu paplašināšanās

Kopas jeb klasteri sniedz ideālu iespēju apvienot talantus un resursus, lai izstrādātu pakalpojumus un produktus. Lai uzlabotu kopu darbību Dānijā, Latvijā un Zviedrijā, nesen tika iesākts projekts “Baltijas jūras reģions – rīcībspējas veicināšanas programma” (BSR – CBP). Ar to tiks izveidota kopēja sistēma kopu politikai un starptautiskām inovāciju programmām.

 Citi rīki

 

"Man kā cilvēkam, kurš kopu sadarbības sekmēšanu ir apguvis pašmācībā, BSR-CBP projekts sniedza informāciju par problēmām, ar kurām saskaros ikdienas darbā. No lekcijām un grupu diskusijām es guvu daudz vairāk zināšanu par to, kā atvieglot kopas darbību, kā arī uzzināju par vairākiem praktiskiem rīkiem, kurus varu izmantot ikdienas darbā.”
Hanss A. Pedersens, projektu vadītājs, Danish Cooling Cluster

Valstu iestādes, kas ir atbildīgas par inovāciju politiku šajā reģionā, ir sapratušas, ka nepieciešams veicināt kopu rīcībspēju, lai nodrošinātu veiksmīgu to darbību. Tas nozīmē izstrādāt mācību moduļus par to, kā valstu līmenī labāk izveidot kopas un pārvaldīt kopu atbalsta programmas. Šie moduļi tālāk tiks izmantoti izmēģinājuma mācību nodarbībās visā reģionā, valstu līmenī, kā arī ārzemēs.

Resursu tīkla izveide

Projektā piedalās partneri no tā saucamā Trijstūra reģiona Dānijā (reģions ir REG X jeb Dānijas Kopu akadēmijas dibinātājs), Zviedrijas (ar VINNOVA, Zviedrijas Inovāciju sistēmu valsts aģentūras, starpniecību) un Latvijas (ar LIAA, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, starpniecību). Šajā projektā ir būtiski dalīties zināšanās un pieredzē par kopu pārvaldību, tādējādi paplašinot reģionā pieejamo resursu tīklu.

Mācības izaugsmei

Partneri ir atzinuši nepieciešamību veidot un izmēģināt mācību moduļus par kopu darbības sekmēšanu, kopu atbalsta programmām, kopu pārvaldību, izveidi un ieviešanu. Šī projekta mērķauditorija ir publiskā sektora dalībnieki, piemēram, kopu organizāciju un uzņēmējdarbības atbalsta organizāciju vadītāji, ierēdņi pašvaldību, reģionālajā un valsts līmenī. Projekts paredz izveidot un izmēģināt divus pamatapmācības moduļus izmantošanai reģionālā vai valstu līmenī, trīs moduļus specializētākai apmācībai starptautiskā līmenī, kā arī trīs moduļus par publiskām kopu atbalsta programmām, kas arī paredzēti lietošanai starptautiskajā līmenī.

Rīcībspējas veicināšanas netiešā ietekme

Pēc mācību moduļu pārbaudes ir paredzēts tos iekļaut plānotajā starptautiskās sadarbības platformā Baltijas jūras reģionam. No 2010. gada šī platforma turpinās reģiona InnoNet aktivitātes. Platformas mērķis ir palīdzēt nodrošināt projekta panākumus arī nākotnē, sniedzot priekšrocības daudziem kopu dalībniekiem.

Uzmetuma datums

15/02/2010