Rīgas lidosta paplašinās, lai spētu uzņemt vairāk pasažieru

Sakarā ar katru gadu arvien pieaugošo apkalpoto pasažieru skaitu galvenā uzmanība šajā projektā pievērsta vides apstākļu uzlabošanai, drošības standartu paaugstināšanai un kapacitātes palielināšanai starptautiskajā lidostā „Rīga”(RIX).

 Citi rīki

 

Pateicoties infrastruktūras uzlabojumiem, tostarp jauniem manevrēšanas ceļiem, pretapledošanas apstrādes laukumiem, skrejceļa apgaismojumam un renovētai skrejceļu segas virskārtai, līdz 2014. gadam lidosta ik gadu varēs apkalpot 5 līdz 6 miljonus pasažieru.

Labāka lidostas sagatavotība

RIX, kas uzbūvēta 1974. gadā, ir viens no Latvijas galvenajiem transporta mezgliem un vienīgā starptautiskā lidosta valstī. Gadu gaitā pasažieru skaits ir pieaudzis no 310 000 1993. gadā līdz 4,663 miljoniem 2010. gadā. Lai gan RIX ir veikusi regulārus infrastruktūras uzturēšanas pasākumus un īstenojusi vairākus investīciju projektus, joprojām ir nepieciešama tālāka attīstība, jo pašreizējā kapacitāte — 4 miljoni pasažieru gadā — tika sasniegta jau 2009. gadā.

Lai apmierinātu pieprasījumu un tajā pašā laikā nodrošinātu atbilstīgu lidostas sagatavotību, īstenojot šo projektu, tiks uzlaboti kontrolējamās zonas un publiskās zonas vides apstākļi, paaugstināti drošības standarti kontrolējamā zonā un palielināta lidostas kontrolējamās zonas kapacitāte. 16 aviosabiedrības, kas pašreiz darbojas RIX, tikai iegūs no attīstītās infrastruktūras ar paaugstinātu drošību, uzlabotiem vides apstākļiem un darbības lielākas efektivitātes. Saskaņā ar Eiropas Transporta tīkla datiem RIX trūkst tikai nedaudz, lai tā atbilstu kritērijiem kļūšanai par starptautisko savienojuma punktu (kur satiksmes gada apgrozījums pārsniedz 5 miljonus pasažieru kustību).

Ekonomiskās izaugsmes apjomi

Šī projekta ietvaros galvenie veicamie darbi ir šādi: skrejceļu segas virskārtas renovēšana (111 150 m2); skrejceļu nostiprināšana (371 460 m2); divu papildu manevrēšanas ceļu izbūve (kopējā platība 22 600 m2); II kategorijas (CAT II) nolaišanās apgaismojuma 18. skrejceļam (900 m) izbūve; peronu Nr. 2 (51 000 m2) un Nr. 3 (157 000 m2) pārbūve; divu pretapledošanas apstrādes laukumu izbūve (42 000 m2); lietus ūdens drenāžas sistēmas (291 700 m2) un apakšzemes drenāžas sistēmas (292 200 m2) pārbūve; dienesta transportlīdzekļu mazgāšanas zonas izbūve (375 m2 mazgāšanas zona iekštelpās un 2 000 m2 manevrēšanas zona ārpus telpām) un atkritumu apstrādes zonas izbūve (1 225 m2).

Vēl papildus lielākam pasažieru skaitam un izdevumiem, citi ekonomiskie ieguvumi ietver arī laiku, kas tiks ietaupīts, veicot darbības uz skrejceļa, un kurus naudas izteiksmē prognozē 91 868 126 eiro apmērā. Papildus tam pavisam tiks radītas 12 tiešās darbavietas, no kurām astoņas ir ilgtermiņa pozīcijas uz 25 gadiem.

Uzmetuma datums

15/09/2011