Jauna slimnīcas infrastruktūra Rīgā veselības aprūpes kvalitātes uzlabošanai Latvijā

Īstenojot stratēģiju veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai Latvijā, Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca (PSKUS) Rīgā tiek paplašināta, būvējot jaunu ēku, kurā būs pieejamas aptuveni 160 gultasvietas.

 Citi rīki

 

Jaunās infrastruktūras mērķis ir uzlabot stacionēto un ambulatoro pacientu veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un ārstēšanas efektivitāti, nodrošinot, ka pārbaužu veikšanai un telpu un aprīkojuma apsaimniekošanai tiek patērēts pēc iespējas mazāk laika. Tiek lēsts, ka jaunā ēka palīdzēs nodrošināt ātrāku un efektīvāku ārstēšanu gandrīz 8645 stacionētajiem pacientiem gadā.

PSKUS, kas ir dibināta 1910. gadā, Latvijā ir vadošais centrs savā specializācijas jomā, un medicīnas, zinātnes un izglītības pakalpojumu sniegšana tajā ir labi attīstīta. Slimnīcā vienlaikus tiek veikti klīniskie pētījumi un sniegti ārstniecības pakalpojumi visās mūsdienu medicīnas nozarēs. Tā ir iesaistīta arī visā pasaulē veiktos starptautiskos zinātniskos pētījumos. 

Aprūpes racionalizācija

Labāk aprīkota slimnīca ar racionālāku telpu plānojumu un iekārtu izvietojumu spēj labāk aizsargāt stacionētos pacientus no slimnīcā iegūtām infekcijām, tādējādi samazinot kopējo nāves gadījumu skaitu. 

Telpu paplašināšana, uzbūvējot jauno A1 ēku, ļaus slimnīcai kļūt patstāvīgākai, retāk izmantot ārpakalpojumus un būt no tiem mazāk atkarīgai. 

Tā nodrošinās efektīvāku pacientu plūsmu un īsāku reaģēšanas laiku. Ārstiem būs ērtāk piekļūt saviem pacientiem. Samazināsies arī stacionēto pacientu uzturēšanās laiks slimnīcā, kā arī pašlaik pastāvošie riski, kas saistīti ar pacientu pārvietošanu starp dažādām slimnīcas ēkām. Vēl viens mērķis ir uzlabot darbinieku darba apstākļus, tostarp darba drošību.

Divu posmu process

A1 ēkas būvniecība tiks veikta divos posmos. Pirmajā posmā tiks uzbūvēti divi pazemes stāvi un pirmais stāvs, kā arī savienojošie koridori ar esošajām ēkām un enerģētikas telpas (kopējā platība 7150 m²). Otrajā posmā virs pirmā stāva tiks uzbūvēti vēl seši stāvi (kopējā platība 23 288 m²). Jaunās ēkas kopējā platība būs 30 438 m². 

Ēkā atradīsies telpas radioloģijas iekārtām, ambulatoro pakalpojumu klīnika, vispārējās veselības aprūpes nodaļas (uroloģijas, otolaringoloģijas, gastroenteroloģijas, reimatoloģijas, endokrinoloģijas), centrālā laboratorija asins paraugu un citu bioloģisko materiālu ņemšanai laboratorijas vajadzībām, donoru centrs, radioloģijas nodaļa, endoskopijas nodaļa, telpas ķirurģijas dienas stacionāra pakalpojumu sniegšanai, telpas sterilizēšanas vajadzībām, gultasveļas mazgāšanas telpas, iekārtu tehniskās apkopes telpas, datu centrs, ārstu darba kabineti un personāla skapīši.

Kopējais ieguldījumu un ES finansējuma apjoms

Kopējais ieguldījumu apjoms projektā “Paula Stradiņa slimnīcas būve A1” ir EUR 46 209 146. Eiropas Reģionālās attīstības fonda saskaņā ar darbības programmu “Infrastruktūra un pakalpojumi” sniegtais ES līdzfinansējums 2007.–2013. gada plānošanas periodam ir EUR 24 076 323.

Uzmetuma datums

13/04/2016