Labāki ceļu savienojumi starp Latvijas un Krievijas ostām

Transportlīdzekļi, kas izmanto Rietumu–Austrumu koridoru starp Latvijas un Krievijas ostām, varēs braukt pa drošāku, ātrāku un augstāka līmeņa automaģistrāli.

 Citi rīki

 

Projekts, ar ko paredzēts izbūvēt jaunu autoceļa posmu un vairākus savienojuma ceļus, vajadzīgs tāpēc, lai sagatavotos lielākai satiksmes plūsmai nākotnē, paaugstinātu drošību un palielinātu ātrumu. Tāpat mazināsies troksnis un gaisa piesārņojums, tādējādi uzlabojot aptuveni 58 200 vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Uzlabota piekļuve visas Eiropas koridoriem

Šis projekts ietilpst plašas transporta politikas plānā uzlabot galvenos ceļu tīklus visā Eiropā, ko dēvē par TEN-T ceļiem. Šajā sakarā iecerēts izbūvēt jaunus ceļus 17,54 km garumā, no kuriem 15 km ietilps TEN-T tīklā, atjaunot ceļus 54,24 kilometru garumā, no kuriem 40,48 km — TEN-T, un izbūvēt vietējos ceļu savienojumus 40 kilometru garumā.

Latvijas autoceļu tīkla saglabāšanas un attīstības valsts programmā, kas piedalās E22 ceļa uzlabošanā, ietilpst vairāki tehniski un finansiāli neatkarīgi būvniecības projekti, kuri cits citu papildina. Darbus paredzēts veikt no Rīgas apvedceļa līdz pat Krievijas robežai.

Ietekme vietējā mērogā

Projekts novirzīs tranzīta satiksmi Jēkabpils virzienā un tālāk uz Krievijas robežu, tādējādi atslogojot pilsētu zonas, kas atrodas pašreizējā valsts nozīmes autoceļa A6 tuvumā. Ja smagie transportlīdzekļi brauks pa citu ceļu, pilsētu un ciemu iedzīvotāji A6 ceļa tuvumā varēs dzīvot daudz tīrākā vidē, jo samazināsies troksnis un gaisa piesārņojums un tiks novirzīta līdzšinējā satiksme. Tāpat būs vieglāk regulēt A6 ceļa satiksmes plūsmu.

Tālbraucēji šoferi, kas dodas valsts austrumu virzienā, tostarp smago kravas automobiļu šoferi, kas caur Latgali nogādā kravu uz Krieviju, varēs ceļu veikt par pusstundu ātrāk nekā līdz šim. Lēš, ka ietaupījums būs 517 304 000 eiro apmērā, jo jaunie un atjaunotie ceļi arī ievērojami samazinās ekspluatācijas izdevumus.

Arī ceļu uzturēšanas izmaksas kļūs zemākas. Tā kā salīdzinājumā ar pašreizējo autoceļu nebūs viena līmeņa krustojumu vai savienojumu ar mazākas nozīmes ceļiem, ievērojami uzlabosies satiksmes drošība.

Kā īstenos šo projektu

Projekta mērķis ir uzlabot un atjaunot pašreizējo Latgales autoceļu no Tīnūžiem līdz Viskāļiem, kā arī Koknesē, austrumu pusē, to savienot ar pašreizējo valsts nozīmes autoceļu A6, izbūvējot jaunu posmu Viskāļi–Koknese. Tāpat plānots savienot reģionālo ceļu atjaunotos posmus ar pašreizējo valsts nozīmes autoceļu A4 rietumu pusē.

Darbos ietilpst sagatavošana, zemes uzbēruma veidošana, ceļa seguma ieklāšana un ceļu satiksmes regulēšanas iekārtu un luksoforu uzstādīšana. Tāpat uzbūvēs trīs jaunus un atjaunos piecus tiltus, kā arī uzbūvēs 22 jaunus tuneļus un tīklam pievienos jaunus vietējos ceļu savienojumus 40 km garumā. 14 krustojumos ceļa malā izbūvēs kilometru garu gājēju celiņu un uzstādīs luksoforus.

Uzmetuma datums

05/10/2011