Lielie projekti

 Citi rīki

 

Katrā lielajā projektā, pateicoties kohēzijas politikas finansējumam, tiek veiktas apjomīgas investīcijas, proti, vairāk nekā 50 miljoni eiro. No šiem projektiem, kuros tiek veidota labāka infrastruktūra, veselīgāka vide, jaunas darbvietas un jaunas uzņēmējdarbības iespējas, tiešu labumu gūst dalībvalstis un to iedzīvotāji.

Major Projects 2014-2020 submitted

Untitled Document View the data

Major Projects 2014-2020 - Full Dataset

Nozīmīgākie projekti