Lielie projekti

 Citi rīki

 

Lielie projekti parasti ir lielapjoma infrastruktūras projekti transporta, vides un citās jomās, piemēram, kultūras, izglītības, enerģētikas vai informācijas un sakaru tehnoloģiju nozarē. Tā kā šiem projektiem piešķirtais finansējums ERAF un/vai Kohēzijas fonda atbalsta veidā pārsniedz EUR 50 miljonus, uz tiem attiecas prasība par novērtējuma veikšanu un īpašu Eiropas Komisijas lēmumu. Meklējiet datubāzē sīkāku informāciju par lielajiem projektiem.

Major Projects 2014-2020 submitted

Untitled Document

Major Projects 2014-2020 - Full Dataset

Nozīmīgākie projekti