Labāka dzīves kvalitāte invalīdiem Latvijā un Lietuvā

Projekts "My Response" palīdzējis novērst šķēršļus, ar kuriem saskārās invalīdi Latvijā un Lietuvā, izstrādājot un izmēģinot sociālos pakalpojumus, izglītojot personālu un uzlabojot pieejamību.

 Citi rīki

 
Vides plakāti palielina informētību par Baltijas jūras pieejamību un invalīdiem draudzīgajām vietām pie tās.   © My Response, Inga Kalniņa Vides plakāti palielina informētību par Baltijas jūras pieejamību un invalīdiem draudzīgajām vietām pie tās. © My Response, Inga Kalniņa

" Projekts aptvēra universālo dizainu — koncepciju, kas padara ikdienas dzīves apstākļus ērtākus pēc iespējas lielākam cilvēku skaitam. Tam nereti nav vajadzīgs daudz naudas un darba, bet gan svaigs skatījums uz parastām lietām. "

Kristiāns Godiņš, Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītājs

Projektā tika izmantoti visi vajadzīgie instrumenti, lai uzlabotu sociālo integrāciju: kvalificētāki speciālisti, adaptēta infrastruktūra, jauni pakalpojumi un informācijas izplatīšana. Projekta komanda izvērtēja sociālo pakalpojumu pieejamību un to, kādā apjomā invalīdi tika integrēti sabiedrībā. Viņi nodrošināja vides uzlabojumus un papildu apmācības nozares darba devējiem, kā arī izstrādāja divus jaunus vienotos sociālos pakalpojumus reģionā — pavadonis-asistents un īslaicīgā uzturēšanās. Abi šie pakalpojumi atvieglojuši dzīvi invalīdiem un viņu tuviniekiem.

Universālā dizaina aptveršana

Projektā arī tika veikti infrastruktūras uzlabojumi vairākās pašvaldībās abās valstīs, aptverot universālā dizaina koncepciju un veicinot izpratni par jaunām inovācijām un instrumentiem labākai invalīdu integrēšanai sabiedrībā.

Kopumā 1252 dažādi jomas speciālisti saņēma turpmāku izglītību un apmācības, bet vēl 30 cilvēki tika apmācīti, lai sniegtu pavadoņa-asistenta pakalpojumus. Vairāk nekā 870 invalīdi guva labumu no jaunajiem pakalpojumiem to izmēģināšanas stadijā.

13 projekta partneri ir attīstījuši ilgtspējīgākas kopienas un padarījuši savu vidi aktīvāku, vienlīdzīgāku un integrētāku. Deviņi partneri ir ieguldījuši vidē, lai padarītu to pieejamāku, seši partneri snieguši jaunus pavadoņa-asistenta pakalpojumus, bet trīs partneri tagad sniedz jaunus īslaicīgās uzturēšanās pakalpojumus.

Pieejama pludmale

Iespējams, projekta "redzamākais" panākums ir Liepājas pludmale, kas padarīta pieejamāka, izmantojot universālo dizainu. Tagad tajā ir īpašas pārģērbšanās telpas, dušas un tualetes. Jūrā uzstādītas audio bojas, kas ļauj aklajiem un cilvēkiem ar redzes traucējumiem zināt, kur viņi atrodas. Pludmales parkā izveidotas un uzstādītas taustes kartes, bet ratiņkrēslu lietotājiem izveidoti īpaši celiņi, lai varētu nokļūt pludmalē vai peldēties jūrā.

Šis veiksmīgais projekts padarījis reģionu un Baltijas jūras krastu par pievilcīgāku tūrisma mērķi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tas arī palīdzējis palielināt sabiedrības informētību par problēmām, ar ko saskaras invalīdi, tai pašā laikā veicinot to iekļaušanos, rīkojot informatīvus pasākumus un akcijas.

Kopējie ieguldījumi un ES finansējums

Kopējie ieguldījumi projektā "My Response" ir EUR 1 157 295, no kuriem EUR 966 968 nodrošināja Eiropas Reģionālās attīstības fonds no darbības programmas "Latvija-Lietuva" 2007.–2013. gada plānošanas periodam.

Uzmetuma datums

19/08/2015