Spīķeru kvartāls ir pārveidots par kultūras, izglītības un atpūtas zonu

Infrastruktūras uzlabojumi, vides, ekonomisko, sociālo un kultūras aspektu sasaiste, kā arī efektīva publiskā un privātā sektora partnerība ir veicinājusi pilsētvides attīstību iepriekš novārtā pamestajā Spīķeru kvartālā, kas atrodas Rīgas centrā. Projekta ietvaros tika nodrošināta teritorijas un tai pieguļošās upes krastmalas pieejamība un drošība, kā arī izīrētas telpas nevalstiskajām organizācijām, kas darbojas kultūras, dizaina, izklaides, ēdināšanas un pakalpojumu nozarēs.

 Citi rīki

 
Spīķeru kvartāla atpūtas zona un gājēju tunelis © Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments Spīķeru kvartāla atpūtas zona un gājēju tunelis © Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

" Spīķeru kvartāla rekonstrukcija ietvēra būtisku izmaiņu īstenošanu pilsētvidē, nodrošinot teritorijas un krastmalas drošību un pieejamību un izveidojot ostu, ko turpmāk varēs izmantot pilsētas publiskā ūdens transporta sistēmas ietvaros. Spīķeru kvartāla vispārējā attīstība atspoguļo inovatīvu pieeju pilsētvides attīstības veicināšanai teritorijā, ar kopīgu publiskā un privātā sektora darbību palīdzību pārveidojot to par radošo nozaru oāzi. "

Armands Rabovičs, Spīķeru kvartāla projektu vadītājs

Tika nojauktas neglītas un pagaidu rakstura būves un žogi un strādāts pie tā, lai panāktu drošu un vienkāršu piekļuvi Daugavas krastmalai, tostarp veicot upei paralēlās sienas remontdarbus. Krastmala tika nostiprināta un atjaunota, iekārtojot atpūtas zonas un izbūvējot veloceliņu un skeitparku. Tika pārbūvēts arī gājēju tilts pār pilsētas kanālu, ko aprīkoja ar jaunu piekļuves uzbrauktuvi.

Projekta ietvaros tika izveidotas brīvi pieejamas sabiedriskās zonas, veikts ceļu un ietvju seguma remonts, ierīkoti mauriņi un atjaunots gājēju tunelis, tostarp piekļuves kāpnes un velosipēdu uzbrauktuve. Tika veikti satiksmes pārvaldības pasākumi, uzstādītas ceļazīmes un žogi, iestādīti koki, ierīkotas puķudobes, kā arī uzstādīti soliņi, atkritumu tvertnes, ielu nožogojumi un gaismekļi. Tika veikti ūdensapgādes, kanalizācijas un elektroapgādes infrastruktūras remontdarbi un ierīkotas papildu elektropārvades līnijas.

Kultūras un atpūtas komplekss

Pateicoties īstenotajam projektam, kā arī publiskā un privātā sektora darbībām, teritorija tagad funkcionē kā kultūras un atpūtas komplekss, kurā darbojas koncertzāle, muzeji, restorāni, kafejnīcas, darbnīcas un biroji. Laika gaitā krastmalā tiks ierīkoti moli nelieliem kuģiem, jahtām un peldošajām platformām.

Spīķeru kvartālā 2014. gadā bija reģistrēti 25 uzņēmumi, kuros bija nodarbināti 400 cilvēki. Tiek prognozēts, ka līdz 2016. gada beigām šo uzņēmumu skaits pieaugs līdz 50, un sagaidāms, ka attiecīgi divkāršosies arī darbvietu skaits kvartālā.

Domājams, ka kvartāls turpmāko 20 gadu laikā turpinās attīstīties, kļūstot par radošās ekonomikas centru Baltijas jūras reģionā un tādējādi radot jaunas darbvietas tādās nozarēs kā atpūta, tūrisms un tirdzniecība. Tas savukārt paplašinās saimniecisko darbību reģionā un veicinās jaunu darbvietu radīšanu pašvaldības līmenī.

Kopējie ieguldījumi un ES finansējums

Projektā “Spīķeru kvartāls” veiktā ieguldījuma kopējā summa ir 6 973 700 EUR, no kuras ES Eiropas Reģionālās attīstības fonds iegulda 3 618 090 EUR, piešķirot šos līdzekļus no darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” 2007.–2013. gada plānošanas periodam.

Uzmetuma datums

26/01/2016