Rīgas ostas kravu operācijas vairs netiks veiktas pilsētas centrā

Latvijas galvaspilsētā būtiski palielināsies gaisa kvalitāte un uzlabosies ietekme uz vidi, jo ir plānots īstenot projektu saistībā ar beramkravu operāciju pārvietošanu — tās vairs netiks veiktas ostā Rīgas centrā.

 Citi rīki

 

Atbilstoši projektam Rīgas brīvostā beramkravu operācijas tiks pārceltas uz jaunu vietu Krievu salā — apmēram 10 km uz ziemeļiem no Rīgas centra un tuvāk atklātajai jūrai. Krievu salā tiks izveidotas jaunas piestātnes un atbilstoša ostas infrastruktūra, lai tā būtu piemērota darbam ar ogļu beramkravām un citām precēm, piemēram, dzelzsrūdu.

Pārvietošanas mērķis ir samazināt ogļu putekļus, trokšņu līmeni un satiksmes sastrēgumus, ko pašlaik pilsētas centrā izraisa beramkravu kuģu iekraušanas un izkraušanas operācijas.

Būvdarbu gaitā 56 hektāru platībā Krievu salā paredzēts nostiprināt upes gultni, uzbūvēt molu, 11 km garas dzelzceļa sliedes, kā arī piekļuves ceļus un izveidot ūdens, kanalizācijas, gāzes, elektroenerģijas un telekomunikāciju infrastruktūru. Plānotā četru jauno piestātņu noslodzes jauda ir 15 miljoni tonnu beramkravu gadā.

Darba vietu nodrošinājums un ostas un pilsētas turpmākās izaugsmes iespējas

Kad 2013. gada beigās projekts būs pabeigts, kravu apstrādei izmantotie 123 hektāri zemes netālu no pilsētas centra tiks atbrīvoti Rīgas pilsētas attīstībai.

Rīgas osta ir nozīmīga vieta Eiropas transporta tīkla ziemeļu asī. Lai Rīga būtu konkurētspējīga kā svarīga kravu un transporta pārvadājumu vieta Baltijas jūras reģionā un varētu piedāvāt lieliskus jūras, sauszemes un dzelzceļa transporta savienojumus, projektā ir paredzēts saglabāt ap 1 000 darba vietu, kas citkārt varētu tikt zaudētas.

Projekta divu gadu būvdarbu fāzē ir paredzēts nodrošināt 5 300 darba vietu, un pēc tam tiks izveidotas vēl 400 papildu darba vietas.

Projekta galvenās sociāli ekonomiskās priekšrocības — samazināta vides piesārņojuma — aptuvenā diskontētā vērtība ir EUR 22 219 060.

Projekts nodrošina arī turpmāku iespējamo Rīgas brīvostas paplašināšanu tālāk no pašreizējās vietas pilsētas centrā, kur paplašināšanas iespējas ir ierobežotas. Jaunās ostas iekārtu operatoriem jānodrošina, lai termināļus varētu izmantot visi potenciālie klienti.

Uzmetuma datums

11/12/2012