Rekonstrukcijas rezultātā uzbūvē pievilcīgu tiltu

Daļēji pateicoties vecā ķieģeļu tilta pār Ventas upi rekonstrukcijai, Kuldīga ir kļuvusi par atzītu galamērķi. Pirms 134 gadiem būvētais iespaidīgais tilts, ir viens no garākajiem māla ķieģeļu tiltiem Eiropā. Projekta rezultātā tilts kļuvis drošāks un spēj izturēt mūsdienu satiksmes slodzi. Uz tilta bieži rīko pasākumus, tai skaitā lāzeru gaismas šovus, brīvdabas izrādes un kultūras festivālus.

 Citi rīki

 
Tiek restaurēts Kuldīgas senais tilts pār Ventu Tiek restaurēts Kuldīgas senais tilts pār Ventu

“Vēsturiskā tilta atjaunošana man ir liels ieguvums. Tā kā mūsu tūristu mītne atrodas starp diviem galvenajiem vietējas nozīmes tūristu piesaistes objektiem — veco tiltu un garāko ūdenskritumu Eiropā, Ventas rumbu — maniem viesiem tagad paveras lielisks skats. Nozīmīga loma bija arī tilta tehniskajai rekonstrukcijai, jo tagad uz tā vairs nekrājas lietus ūdens.”
Guntis Freimanis, tūristu mītnes “Ventas rumba” īpašnieks

Tilta atjaunošanas mērķis bija veicināt reģionālo attīstību, it īpaši tūrismu. Vēsturiskais tilts ir nozīmīgākais tūristu piesaistes objekts Kuldīgā, līdz ar to tam ir būtiska loma projekta mērķu sasniegšanā. Apkārtnē esošie dabas objekti, vieglāk pieejami ūdenskritumi un iespaidīgais tilts, kurš ieguvis jaunu ārējo veidolu, tagad kalpo par aizraujošu galamērķi vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem.

Senlaicīgais un jaunais apvienojas nākotnes attīstībai

Projektu īstenoja Kuldīgas pilsētas Dome ar ERAF finansiālu atbalstu. Pēc sarežģīta plānošanas perioda, kas ietvēra nozīmīgu izpētes darbu, tika rasta iespēja saglabāt tilta arhitektūras īpatnības, papildinot to ar jaunām funkcijām, tai skaitā jaunu apgaismojuma sistēmu, jaunu lietus ūdens novadīšanas sistēmu un biezākām velvēm papildu drošībai. Netālu ir izveidoti skatu laukumi, savukārt kāpnes, kuras ved gar vecajām pilsdrupām, tika atjaunotas, lai uzlabotu piekļuvi ūdenskritumam.
Restaurācijas darbi ir palīdzējuši veicināt Kuldīgas popularitāti. 2007. gadā pilsēta saņēma Eiropas Komisijas piešķirto titulu “Eiropas izcilākais tūrisma galamērķis”, savukārt 2008. gadā Kuldīgas vēsturiskajam centram tika piešķirta Eiropas mantojuma zīme.

Kultūras un izglītības ceļi krustojas

Tiltam ir arī nozīmīga izglītojoša loma, organizējot tādas starptautiskas konferences kā “Tilts Kuldīgai ;mdash; tilts uz pasauli” 2007. gadā, vietējiem iedzīvotājiem un pilsētas apmeklētājiem skaidro tilta nozīmi, veidojot saikni starp pagātni un tagadni, inovāciju un tradīcijām. Lai saglabātu vietējā kultūras mantojuma autentiskumu, uz tilta rīko dažādus pasākumus, piemēram, mākslas izstādes, koncertus un uzvedumus ar uguņošanu, augsto tehnoloģiju lāzeru gaismas izmantošanu un projekcijām.

Dabas izrāde

Vietā, kur Venta Kuldīgā veido dziļu ieleju, atrodas Ventas ūdenskritums ;mdash; nozīmīga ģeoloģiska un ģeomorfoloģiska vērtība. Zivju migrācijas laikā vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem ir iespēja vērot migrējošās zivis ūdenskritumā. Ventas ūdenskritums kā dabīga barjera migrācijas laikā ir veicinājis interesantu makšķerēšanas veidu attīstību, piemēram, lašu un vimbu makšķerēšanu ar īpašiem tačiem, tādejādi papildinot reģiona piedāvāto plašo aktivitāšu klāstu.

Uzmetuma datums

17/12/2009