ProtoLab — pārrobežu sadarbības tīkls uzņēmējiem

ES finansētais ProtoLab tīkls apvieno Igaunijas un Latvijas uzņēmējus un jaunizveidotus uzņēmumus, sekmējot zināšanu apmaiņu, uzlabojot mārketingu un rezultātā arī nodrošinot ātrāku produktu laišanu tirgū.  

 Citi rīki

 
© Ministry of Finance of the Republic of Estonia © Ministry of Finance of the Republic of Estonia

" Galvenais ProtoLab tīkla sasniegums bija tas, ka tika savesti kopā uzņēmumi no Igaunijas un Latvijas, lai izveidotu kopīgu pakalpojumu tīklu, kas uzņēmumiem ļāva ātrāk laist tirgū savus produktus un uzlaboja piekļuvi klientiem pasaulē. "

Romans Mugurs (Roman Mugur), projekta koordinators

Uzņēmējdarbības un inovāciju jomā Igaunija ir pazīstama ar saviem sasniegumiem, neskatoties uz valsts nelielo izmēru. Tādi piemēri kā Skype, Transferwise un daudzi citi ļauj Igauniju uzskatīt par Eiropas analogu ASV Silīcija ielejai. 

Lai izmantotu šos sasniegumus turpmākai attīstībai un veicinātu uzņēmējdarbību visā Baltijā, ProtoLab tīkla mērķis bija izveidot kompetences centru, kas sniegtu vietējiem uzņēmējiem un jaunizveidotiem uzņēmumiem Igaunijā un Latvijā specializētu atbalstu produktu izstrādē un piekļuvē modernam inženiertehniskajam aprīkojumam. Proti, ar šo projektu tika izveidota pārrobežu platforma sadarbības tīklu veidošanai un zināšanu nodošanai, īpašu uzmanību pievēršot galvenajiem produktu izstrādes un prototipu veidošanas aspektiem, piemēram, koncepciju izstrādei, CAD/CAM projektēšanai, 2D un 3D vizualizācijai un modelēšanai, ātrai prototipu izstrādei, kā arī testēšanai un kvalitātes kontrolei. 

Tīklu veidošanas centrs

ProtoLab tīkls kalpoja kā centrs — vienas pieturas aģentūra, kas nodrošināja stratēģiskus dokumentus par sadarbību, esošo un turpmāko uzņēmumu vajadzību analīzi, specializētu prasmju meklēšanu un jaunu kontaktu dibināšanu ar tīklošanas palīdzību. Šis projekts arī sniedza mācību iespējas, ieskaitot pārrobežu uzņēmumu vizīšu organizēšanu, sanāksmes par produktu izstrādi un dažādas apaļā galda diskusijas ar vietējiem uzņēmējiem, vadošu uzņēmumu pārstāvjiem un akadēmisko aprindu pārstāvjiem. 

Tomēr projekta pakalpojumi neaprobežojās ar produktu izstrādi. Kad uzņēmums bija izstrādājis produktu, tas varēja atkal vērsties pie ProtoLab tīkla, kas sniedza atbalstu izplatīšanā un mārketingā. Piemēram, projekts palīdzēja uzņēmumiem izstrādāt un īstenot mārketinga stratēģijas, organizēja biznesa ideju prezentēšanas iespējas uzņēmumos, palīdzēja veidot zīmolu izstrādes platformas, tīmekļa vietnes un brošūras, kā arī organizēja piedalīšanos nozīmīgās reģionālās izstādēs un gadatirgos. Viens no projekta populārākajiem pēcizstrādes pakalpojumiem bija tā spēja savest kopā uzņēmumu, kam ir tirgum gatavs produkts, un citus ProtoLab tīklā iesaistījušos uzņēmumus, kuri meklē tieši šādu produktu. 

Ieguvumi ar tālejošām sekām 

Projekta organizētāji norāda, ka galvenais ProtoLab tīkla panākums bija tā spēja izveidot attiecības starp līdzīgiem uzņēmumiem un, to darot, izveidot īstu kopīgu pakalpojumu tīklu. Tādējādi, kad uzņēmumam bija vajadzīgs kāds pakalpojums, tas varēja izmantot ProtoLab plašo kontaktu tīklu un nosūtīt klientu pie attiecīgā pakalpojumu sniedzēja. Piemēram, kad uzņēmumam T Grupp AS vajadzēja jaunākās paaudzes biļešu reģistrēšanas sistēmu autobusiem, ProtoLab saveda to kopā ar Teadusmosaiik. Kopīgiem spēkiem abi uzņēmumi ātri izstrādāja vairākus jaunas biļešu reģistrēšanas ierīces prototipus.

Tīklu veidošanas pakalpojums neaprobežojās tikai ar Igauniju un Latviju, jo projekts palīdzēja vietējiem uzņēmumiem arī pārdot to produktus ārpus Baltijas, piemēram, Skandināvijas valstīs. Faktiski vairākus pašlaik tirgū esošus produktus izstrādāja tieši ar Protolab tīkla starpniecību. 

Kopumā šis pārrobežu tīkls apvienoja projekta partneru savstarpēji papildinošās prasmes, lai palīdzētu ātrāk virzīt projektus no ieceres līdz tirgum, kā arī palīdzēja uzlabot uzņēmēju un tehnisko darbinieku vispārējo kompetenci

Kopējais ieguldījumu un ES finansējuma apjoms

Kopējais ieguldījumu apjoms projektā “Latvijas un Igaunijas mehatronikas sektora konkurētspējas paaugstināšana, izveidojot integrētu produktu attīstības, apmācības un testēšanas centru tīklu (ProtoLab tīkls)” ir EUR 1 068 100, Eiropas Reģionālās attīstības fondam ieguldot EUR 907 885 darbības programmas “Igaunija-Latvija” 2007.–2013. gada plānošanas periodam ietvaros. Ieguldījumi tika veikti saskaņā ar prioritāti “Lielāka programmas apgabala konkurētspēja”. 

Uzmetuma datums

31/08/2016