Latvija: atbalsts dzemdībās un pēc bērna piedzimšanas sievietēm, kas ir nedzirdīgas un ar dzirdes traucējumiem

Bērna ienākšana pasaulē var būt stresa pilns pārdzīvojums, sevišķi, ja topošā māmiņa ir nedzirdīga vai ar dzirdes traucējumiem. Sievietei var būt grūtības saņemt atbilstošu medicīnisko palīdzību, radot viņai emocionālas problēmas, kas var nelabvēlīgi ietekmēt gan māmiņu, gan bērnu. Ar ES finansēta projekta starpniecību šīs problēmas tiek risinātas, lai sievietēm, kas ir nedzirdīgas un ar dzirdes traucējumiem, Latvijā nodrošinātu drošu un atbalstošu vidi mazuļa laišanai pasaulē.

 Citi rīki

 
Apmācīta speciāliste Rīgā palīdz māmiņai ar dzirdes traucējumiem dvīņu dzemdībās. © TogetherBeyondSilence Apmācīta speciāliste Rīgā palīdz māmiņai ar dzirdes traucējumiem dvīņu dzemdībās. © TogetherBeyondSilence

" Nedzirdīga sieviete, kas cieš no stiprām sāpēm dzemdībās, var saskarties arī ar fiziskiem sarežģījumiem. Nesen apmācītais speciālists ir atbalsta persona un starpnieks sarunā starp ārstu un sievieti. Speciālists palīdz jaunajām māmiņām arī pēcdzemdību periodā, samazinot riskus māmiņas un mazuļa veselībai. "

Diāna Zālamane-Leite, projekta vadītāja, idejas autore

Ar šo projektu Latvijā aizsākas jauns posms grūtnieču, kas ir nedzirdīgas un ar dzirdes traucējumiem, aprūpē. Līdz šim jaunās un topošās māmiņas, kas ir nedzirdīgas un ar dzirdes traucējumiem, šajā valstī nesaņēma nekādu specializētu atbalstu. Labākajā gadījumā viņām tika nodrošināts tulkojums zīmju valodā, taču dažām bija liegta iespēja saņemt pat šo pakalpojumu. 2008. gadā visā Latvijā bija tikai 20 kvalificēti surdotulki.

Topošās un jaunās māmiņas bieži ar pūlēm panāca to, lai ārsti un medicīniskais personāls viņas saprastu, un nereti viņām nebija pieejama pietiekama informācija par procedūrām dzemdību gaitā. Līdz ar to steidzamā nepieciešamība pēc apmācīta personāla, lai sniegtu atbalstu māmiņām, kas ir nedzirdīgas un ar dzirdes traucējumiem, bija acīmredzama.

ES finansētā projekta “Nepalikt vieniem klusumā” ietvaros Latvijas Nedzirdīgo savienība (LNS) izvirzīja mērķi uzsākt šo iniciatīvu Rīgas Dzemdību namā, jo trešdaļa no valsts iedzīvotājiem mīt galvaspilsētā.

Pirmais solis bija apmācīt piecus speciālistus, kuriem ir priekšzināšanas dzirdes traucējumu gadījumā izmantotajā zīmju valodā, lai viņi apgūtu prasmes, zināšanas un zīmes palīdzības nodrošināšanai dzemdībās. Pēc tam tika īstenota līdzīga programma, lai apmācītu speciālistus pēcdzemdību palīdzības jomā, lai varētu nodrošināt turpmāko atbalstu pēc bērniņa piedzimšanas.

Sešas jaunās māmiņas saņēma šo specializēto pakalpojumu dzemdību un pēcdzemdību periodā un 19 jaunās māmiņas saņēmu atbalstu gan mājās, gan tiešsaistē, izmantojot Skype.

Šī projekta otrā daļa bija veltīta kopienas centra izveidošanai senioriem — tas turpināja darboties arī pēc šī projekta beigām.

“Māmiņu klubs” turpinās

Pateicoties Rīgas Domes finansējumam, projekta laikā izveidotie pakalpojumi turpina attīstīties un paplašināties, neskatoties uz to, ka projekts ir noslēdzies. Izmantojot projektā iegūto izpratni, LNS tagad uztur “Māmiņu klubu”, kas ik mēnesi pulcē 39 māmiņas un nodrošina viņām sarunas par bērnu audzināšanu, iespējas tikties ar speciālistiem un citiem ekspertiem.

Nedzirdīgo un personu, kurām ir dzirdes traucējumi, kopiena bieži vien var būt visai sociāli izolēta, bet šī projekta ietvaros māmiņas ir ieguvušas uzticēšanos sistēmai un nodrošinātajiem pakalpojumiem. Projekts ir arī mainījis kopienas uzskatus par sagaidāmo veselības aprūpes kvalitāti un standartiem, kas jānodrošina sievietēm, kuras ir nedzirdīgas vai ar dzirdes traucējumiem.

Projekta koordinatori dalījās savās zināšanās ar NVO Igaunijā, valstī, kurā ir līdzīgas problēmas pakalpojumu sniegšanā māmiņām, kas ir nedzirdīgas un ar dzirdes traucējumiem.

10 apmācītie speciālisti pēc tam tika pieņemti darbā LNS, lai nodrošinātu to, ka pakalpojumu sniegšanu var turpināt. Šobrīd Rīgas pašvaldība ir atzinusi šādu pakalpojumu nepieciešamību un to kvalitāti, un finansē šos pakalpojumus jau vairāk nekā trīs gadus. Pašreizējais līgums paredz sadarbību ar LNS līdz 2019. gadam, pēc tam tiks organizēts jauns iepirkums un pakalpojumi būs pieejami kā daļa no sociālo pakalpojumu paketes Rīgā.

 

Kopējais ieguldījumu un ES finansējuma apjoms

Kopējais ieguldījumu apjoms projektā “Nepalikt vieniem klusumā” ir EUR 51 045, Eiropas Reģionālās attīstības fondam ieguldot EUR 51 045 darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” 2007.–2013. gada plānošanas periodam ietvaros.

 

Uzmetuma datums

22/08/2017